Rasmus Willig: Afvæbnet kritik

Billede af Rasmus Willig på Dokk1
Afvæbnet kritik

Af Pernille Grønning, kandidatstuderende i journalistik, Syddansk Universitet

Det er mandag, og et stille sensommermørke falder om Dokk1. I den Store Sal fyldes de petroleumsfarvede stolerækker én for én, og i takt med at klokken nærmer sig 19.00, stiger lydniveauet. 

Klokken 19.05 viser konferencieren sig, snakken forstummer, og Rasmus Willig præsenteres. Den næste halvanden time følger publikum opmærksomt Willigs sikre røst og let dirigerende arme. Han fremfører resultatet af bogen Afvæbnet Kritik.

Fokus på styring
Bogen er et vidnesbyrd om 1400 interviews med offentligt ansatte. Fra markarbejder til overordnet og videre op gennem styringskæden undersøger Willig kritikkens rolle. 

Aftenen starter dog et andet sted. Willig taler om den nye betænkning for offentligt ansattes ytringspligt, om offentlighedsloven, og om hvordan offentlig debat på miljø- og fødevareområdet har sat fokus på brugen af dobbelt tavshedspligt og kontrakter i forskningsverden.

Fællesnævneren er et stærkt fokus på styring. Konsekvenserne er offentligt ansatte hvis ytringsfrihed presses, uigennemsigtige politiske processer, svækket demokratisk legitimitet og mistillid til den politiske top. Ifølge Willig oplever specifikt professioner, der direkte berøres af omskiftelige politiske reformer, et stort pres og en alvorlig censur.

En forandret kritik
Willig har salen i sin hule hånd. Mens han forklarer mekanismen snøres eksempler og bog sammen. I en bevægelse fra velfærds- til konkurrencestatslogik nærmest koloniseres det liberalt demokratiske forhold til kritik. Dette sådan, at skydeskiven hele tiden flyttes.

Ved at udstille kritiske røster som svage, udøver konkurrencestaten en censur, som offentligt ansatte tager til sig. Følelsen af at burde skulle kunne løbe hurtigere aktiverer en selvkritik. Et forhold Willig med et utal af tragikomiske interviewsætninger demonstrerer.

Resultatet er en kultur i forandring: Fra at ytringer sikrede medbestemmelse, til at kritiske røster kom på medhør og frem til i dag, hvor offentligt ansatte blot skal være medgørlige.

Hvad nu?
Kritik bliver afvæbnet. Men hvordan modarbejdes mønstret? Spørgsmålet kommer fra en kvinde få meter fra scenekanten. Willig fanges på det forkerte ben, og oplæggets bløde punkt viser sig. Et håndgribeligt svar udebliver, og efter en spændende aften efterlades salen oplyst – men dog en anelse uforløst.

Foredrag: Afvæbnet Kritik v. Rasmus Willig, ph.d. og lektor v. Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.
Tid: Mandag d. 19. september 2016 kl. 19.00
Sted: Dokk1
Arrangør: FOF Aarhus