Simon Krohn: Filosofien bag yoga

Filosofien bag yoga: Det handler om at falde i staver

Af Helene Stephansen, studerende på Cand. Public, AU

Publikum i den fyldte, store sal på Dokk1 sætter sig til rette på deres sæder. I fem minutter er der helt stille. Man hører kun lyden af skruelåget på vandflasker, der bliver åbnet og Simon Krohns behagelige stemme: ”Slap af i dit ansigt, dine hænder, fødder, slip spændinger, og mærk efter helt indeni”. Foredraget med forfatter, yogainstruktør, og cand. mag i filosofi, Simon Krohn, starter ikke overraskende med en kort, guidet meditation. Efterfølgende pointeres det, at yoga er meget mere end mindfulness, stresshåndtering og strækøvelser, som den ofte associeres med i den vestlige verden.

Søgen efter den mystiske erkendelse
Yogaen stammer fra Buddhismen, og handler om at finde oplysning inde i sig selv; det som kaldes den mystiske erkendelse. Simon Krohn bruger anekdoter, illustrationer og humor til at forklare, at når vi dyrker yoga, tænker vi ikke, men mærker efter inde i kroppen. Vi bliver nærværende, og slipper alle de forskellige roller, vi påtager os i hverdagen. Når han underviser træder han helt ubevidst ind i en rolle. Han går tilpas langsomt, for det forventes jo, at yogainstruktøren er roligheden selv.

Objektet vs. subjekt
Man skal holde tungen lige i munden under foredraget. Simon Krohn formår dog at gøre yogaens filosofi forståelig ved at bruge referencer til alt fra fester til sommerhusture med familien. Han forklarer, at når vi skal præsentere os for et andet menneske, lægger vi ofte ud med at fortælle lidt om vores arbejde, uddannelse, alder, familieforhold osv. Ifølge den indiske filosofi har det intet at gøre med, hvem vi er. Vi bliver et subjekt, der objektiveres. Når vi falder i staver, er vi mest i kontakt med os selv, her tænker vi ikke, men mærker vores indre subjekt.

Yoga i nutidens fitnesssamfund

Som foredraget skrider frem, bliver jeg opmærksom på, at min forståelse af yoga er farvet af fitnesskulturen, hvor yoga dyrkes side om side med håndvægte og løbebånd, en pointe Simon Krohn også hiver frem. Yoga, som det skal forstås gennem den indiske filosofi, kan først betegnes som sådan, når de objektiverbare tanker og roller forsvinder, og vi kommer i harmoni med vores inderste selv. Et samfundsrelevant emne i en verden, hvor dét at lave ingenting ofte betegnes som spildtid.

Foredrag: Simon Krohn: ”Filosofien bag yoga”
Tid: Mandag d. 28. november 2016 kl. 19.00
Sted: Dokk1
Arrangør: FOF Aarhus