Inger Vinther Johansen: Vietnam


Vietnam – et land i fremdrift


Af Sidsel Skov Madsen, kandidatstuderende i IT og webkommunikation, Syddansk Universitet 


En kølig torsdag eftermiddag i oktober gik rejsen til Vietnam. Det skete selskab med Lise M. Olsen og Inger V. Johansen og fra Dansk Vietnamesisk Forening, som indviede publikum i deres viden om landet og dets samfundsmæssige udvikling. Den spændte forsamling i Bispesalen bestod af kvinder og mænd - hvoraf en stor del allerede havde købt flybilletten til det kulturelt anderledes og eksotiske land.

Et rejsemål med stor diversitet
Vietnam blev præsenteret som et rejsemål, der giver mulighed for gastronomiske såvel som kulturelle og historiske oplevelser – og ikke mindst smukke naturrige områder. Udover at foredraget indeholdt turistvenlige anbefalinger, var indledningen baseret på faktuel viden, der gav os indsigt i landområder, klima, befolkning og landets økonomiske vækst. En vækst, der til dels skyldes skiftet til en socialistisk markedsøkonomi og befolkningens mentale indstilling til at være initiativrige og yderst arbejdsomme.

Stor faglig indsigt var karakteristisk for aftenens foredragsholdere. Med årtiers arbejde bag sig og et stort personligt kenskab til landet indviede Lise og Inger os i deres erfaringer og den udvikling, som Vietnam har gennemgået. På trods af økonomiske fremskridt og voksende middelklasse volder korruption, forurening og klimaforandringer stadig store problemer. Vietnams øgede turisme har ligeledes medført negative konsekvenser såsom prostitution. Selvom kvinder i høj grad er kommet ud på arbejdsmarkedet, kæmpes der stadig for at opnå øget ligestilling.

Eftertanker
Alt i alt var foredraget yderst lærerigt. Det omfattede de forventede emner som makroforhold, samfundsudvikling, ligestilling, turisme og berørte kort emnet gastronomi.  Der kan ikke herske nogen tvivl om, at foredragsholderne var godt inde i deres stof. Måske endda så godt, at det undervejs kunne virke svært at videreformidle informationer, der for dem forekom yderst basale. Blev publikum efterladt i forvirring? Det kunne om ikke andet have klædt foredraget at have et øget fokus på den visuelle præsentation af de omtalte bjergområder, kejserbyen, gadekøkkener eller den voldsomme bytrafik. Billeder kunne være med til at inspirere og bidrage til publikums forståelse af et land, der ikke kun geografisk ligger meget langt fra vores eget.

Foredrag: Vietnam v. Inger Vinther Johansen, cand.mag./Ph.D. og Lise Malling Olsen, cand.phil.
Tid: Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 16.30
Sted: Bispesalen, FOF Aarhus
Arrangør: FOF Aarhus