Hanne Foighel: Mellemøsten i forandring

Mellemøsten i forandring

Af Emma Christiansen Skov, bachelorstuderende v. religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Journalist Hanne Foighel har givet sig selv en stor opgave denne aften i Bispesalen: et to timers foredrag om emnet ”Mellemøsten i forandring”. Monumental opgave, skulle man mene. Både Mellemøsten og specifikt Israel/Palæstina er selvsagt enormt omdiskuterede emner, hvilket også synes at være bevæggrunden for både foredraget og de deltagendes fremmøde.

Mellemøsten, kort fortalt
Det overordnede fokus i foredraget synes at være Israel. Indledende til dette bruger Foighel den første time af foredraget på at groft skitsere situationen i Mellemøsten i de foregående århundreder. Herunder hvordan spændingerne i høj grad er til stede i hele Mellemøsten længe før Israel oprettes, og hvordan Israel hertil bliver endnu en spænding, som resten af den arabiske verden samt Iran må forholde sig til.
Foredraget holdes ud fra et forholdsvis teksttungt PowerPoint-show – nødvendigt for at fastholde os tilhørere i den komplekse fortælling, men desværre også med lidt den modsatte effekt.
Hurtigt bliver det tydeligt, hvor stor en opgave, Foighel står med: noget så komplekst er svært at nedkoge på en præcis og forståelig måde i et sådant forum, som vi er i denne aften.
Således går den første del af foredraget med Foighels indlevende forklaring af de interne stridigheder i Mellemøsten, herunder det Arabiske Forår, men også om det store pres, som de udenlandske mandater og diverse indblandinger tilføjer til det i forvejen spændte område.

Israel/Palæstina, kort fortalt
Anden time af foredraget dykker ned i Israel/Palæstina konflikten. Her forklarer Foighel om det britiske mandats udløb og dets konsekvenser. Og om hvordan forholdet mellem den arabiske og den jødiske nationalisme internt i området tilspidses.
Herefter forklares de historiske begivenheder med fart på. Hertil også de religiøse skel, der gør sig gældende i de Mellemøstlige samt Israelske konflikter. Desværre tillader foredragets form ikke andet – to timer er kort sagt for lidt til et foredrag med denne ambition. Man får derfor en fornemmelse af, at foredraget forudsætter en del viden hos de deltagende, hvilket umiddelbart kan virke en anelse fremmedgørende. Heldigvis holder Foighels os tilhørere fast i fortællingen med sin indlevelse og åbenlyst massive viden om emnet.

Vestlig politik, endnu kortere fortalt
Afslutningsvis sætter Foighel det hele i relation til den nyligt indsatte præsident Trump og hans overraskende politik på området – en politik faktisk nogenlunde på linje med mange præsidenter før ham: nu må de to parter sætte sig sammen og finde en løsning. Dette bliver således en trækken tilbage i den vestlige verden i mere familiære politiske forhold, der formår at runde foredraget godt af.

Alle i salen synes koncentrerede – for det krævede dette foredrag. Tungen lige i munden og ørerne slået rigeligt ud.

Foredrag: Mellemøsten i Forandring v. Hanne Foighel, journalist og korrespondent
Tid: Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 19.00
Sted: FOF Aarhus, Fredensgade 36, 8000 Aarhus C
Arrangør: FOF Aarhus