Knud Romer: Om krop OG ånd

I lyset af kulturen

Af Sofie Nygaard Axelsen, bachelor i litteraturhistorie og religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Oftest opstilles finkulturen og populærkulturen som hierarkiserede, rivaliserende modsætninger - et hierarki skabt af den stærke elite og dennes sans for smag, der ifølge Knud Romer ”spytter” sin bedrevidenhed over på samfundet. Han forklarer at ”høj- og lavkultur er et meget komplekst system” og med udgangspunkt heri tager Knud Romer hul på en spændende debat om den rangorden mellem finkultur og populærkultur, vi kender fra vores samfund.

Med sarkasme som våben
”Jo mere der appelleres til følelser, jo lavere kultur er det”. Sådan lyder det fra Romer, der meget malerisk giver et historisk og genremæssigt overblik over, hvad der kendetegner de forskellige former for kultur. Med genrer som porno, horror og komik, understreger Romer, at populær- eller massekulturen tager sit bundfæste i det kropslige. Den er karakteriseret ved en folkelighed, et fællesskab. Finkulturens individualisme peger derimod væk fra kroppen, undertrykker og higer efter den rene bevidsthed og kommer bl.a. til udtryk gennem klassisk musik og gourmet.
Romers maleriske eksempler er spækket med sarkasme, og er brugbart som våben til at udjævne uligheden mellem finkultur og populærkultur. Vi introduceres til personen, der stillesiddende, til en klassisk koncert, bombarderes med sanseindtryk, som han kun kan få afløb for ved de afsluttende klapsalver. Som pendant hertil trækkes vi en tur med på det lokale diskotek. Også her overvældes man af sanseindtryk, med mulighed for at få afløb for sine følelser, gennem dansen, det kropslige.

Et menneskeligt rollespil
Romer påpeger at mennesket i hverdagen gennemlever mange forskellige roller. Man er kollega, mor, søster, ven, kunde i netto. Vi omstiller os forskellige roller i forskellige situationer ”og sådan burde det også være med kunst”, påpeger han. Alting skal værdsættes på dets egne betingelser. Drik den bedste kaffe, læs den bedste krimi eller tegneserie. Gå med skjorte og gå til klassisk koncert den ene dag, og træk i hip-hoptøjet, drik shots og gå på natklub den anden dag. For Romer ligger essensen netop i, at vi må gøre plads til både finkultur og populærkultur – de skal leve side om side. Der findes finkultur indenfor alle genrer: al kultur kræver en enorm viden og er dermed komplekst på sin helt egen måde.

Debatten om det komplekse kulturbegreb bar præg af en meget veloplagt og velformuleret Romer. Han slog en kritisk tone an, men talte også opløftende om både finkultur og populærkultur. Og det er netop gennem sarkastiske og levende eksempler, at han slutteligt nåede frem til humlen og den interessante pointe: finkultur og populærkultur er to sider af det samme menneske - der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet.

Foredrag: Om krop OG ånd v. Knud Romer, forfatter, reklamemand, kulturkritiker
Tid: Onsdag d. 22. Marts 2017 kl. 19.00
Sted: Dokk1
Arrangør: FOF Aarhus