Morten Skjoldager: Hvordan arbejder PET?

Morten Skjoldager: Hvordan arbejder PET?

Af Mia Sand, kandidatstuderende i samfundsfag og dansk, Aarhus Universitet

På biblioteket i Åbyhøj gav journalist og forfatter Morten Skjoldager os denne aften et dybdegående indblik i PET’s arbejde. Foredraget fokuserede nærmere på perioden fra år 2007, hvor Jakob Scharf startede hos PET og de følgende syv år, helt i overensstemmelse med titlen på bogen 7 år for PET – Jakob Scharfs tid. Skjoldager berettede med både stor indlevelse og viden om efterretningstjenestens arbejde i forbindelse med terror og især overvågningen af terrormistænkte.

PET - de tidlige sager og nye metoder
Glasvejssagen – med navn efter Glasvej i Københavns Nordvest-kvarter – fremhævede Skjoldager som den første sag i Danmark med direkte forbindelse til al-Qaeda. Allerede med denne første sag stod det klart, at PET mestrede de mange vanskelige vurderinger i balancen mellem på den ene side alene at overvåge og på den anden side afgøre det rette tidspunkt for indgriben over for mistænkte. Metoderne under Scharfs ledelse blev især overvågning og aflytning. Også agenter fremhævede Skjoldager som helt afgørende skikkelser i arbejdet med opsporing af terrormistænkte. Her nævntes Morten Storm som det mest fremtrædende eksempel på en sådan agent.

Soloterror - den nye trussel
Afsluttende for perioden fortaltes der om to sager, der illustrerede den nye terroristprofil, soloterroristen. Henholdsvis sagen med Lars Hedegaard i 2013 og angrebet på Krudttønden i 2015 blev begået af soloterrorister; PET’s seneste vurdering er netop, at denne nye profil nu udgør den store trussel. Ofte er soloterroristen radikaliseret i en gruppe, men går efterfølgende på egen hånd i gang med at planlægge et angreb. Den store udfordring for PET i denne sammenhæng er, at der næsten ikke finder kommunikation sted. Der er derfor meget begrænsede muligheder for at overvåge og i det hele taget at opspore mulige terrorister.

Aftenen afrundedes med spørgsmål fra debatlystne og interesserede tilskuere. Morten Skjoldager italesatte og forståeliggjorde et komplekst politisk område, og han havde det hele yderst præsent. Da vi gik derfra, havde vi alle fået større forståelse for PET’s arbejde, de problemstillinger og udfordringer, som efterretningstjenesten konstant må forholde sig til.

Foredrag: Hvordan arbejder PET? v. Morten Skjoldager, forfatter og journalist ved Politiken
Tid: torsdag d. 9. marts 2017, kl. 19.00
Sted: Åby Bibliotek, Åbyhøj
Arrangør: FOF Aarhus