Thomas Milsted: Stress og personlighed

Billede af Thomas Milsted

Stress og personlighed – er der en sammenhæng?

Af Astrid Meldgaard, studerende på Medievidenskab, Aarhus Universitet

Med mere end 15 års erfaring inden for områder som stress, personlighed, trivsel og arbejdsglæde og med mellem 100 og 200 foredrag afholdt årligt om netop disse emner var Thomas Milsted den helt rette til denne aften at fortælle om stress og personlighed.

Det abstrakte stressbegreb
Under foredraget kom Milsted vidt omkring stressbegrebet og understregede, at der er bred uenighed om definitionen heraf – men én ting er helt sikkert: Stress er en del af vores biologiske struktur, og det er en tilstand, som kan spores konkret i kroppen. Det svære er dog at beskrive, hvad stress er. Som Milsted siger: ”Når nogen beskriver stress med udtrykket ”det er, når jeg ikke kan huske noget,” eller ”det er, når jeg skal løbe rigtig stærkt,” så er der ikke direkte tale om stress, men om henholdsvis konsekvenser af og årsager til stress”. Selve stressen kan måles i kroppens reaktioner.

Hønen eller ægget – stress og personlighed
Undervejs gennem hele aftenen havde Milsted tæt kontakt til sit publikum, som blev inddraget gennem spørgsmål, og han fortalte erfarent om stressens mange facetter. Et af aftenens væsentligste fokuspunkter var spørgsmålet om, hvilken betydning personlighed har for stress, og Milsted satte publikums tanker i gang med det velkendte spørgsmål om hønen og ægget: Bliver vi på en bestemt måde pga. stress, eller får vi stress, fordi vi er på en bestemt måde? Det er i hvert fald et faktum, at personlighed spiller en rolle –stress afhænger nemlig af faktorer som perfektionisme, selvværd og robusthed. Men Milsted er, som han sagde ud i salen, ”strukturens mand”, og han understregede for det lyttende og koncentrerede publikum, at vi ikke bør være optaget af, om og hvordan vi er forskellige, men skabe nogle strukturer og rammer, der kan rumme og tilpasses forskellighederne.

Humor og alvor i forening
Milsteds rutine i at holde foredrag mærkedes tydeligt, og han flettede på elegant og naturlig vis humoristiske kommentarer og anekdoter fra sit eget liv ind i foredraget, som affødte grin fra salen. Således lettede han den alvorlige stemning, der ellers omkranser foredragets emne, med kommentarer som: ”Det stresser mig overhovedet ikke at skulle holde foredrag foran masser af mennesker – men hvis jeg skulle synge en sang for jer, ville jeg få diarré på stedet”. En kommentar, der ganske tydeligt beskriver, hvordan det er individuelt, hvilke personer der stresses af hvilke situationer.

Foredrag: Stress og personlighed v. Thomas Milsted
Tid: Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 19:00
Sted: DOKK1
Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med DOKK1