Dr. Imran Rashid: SLUK - kunsten at overleve i en digital verden

Billede af Dr. Imran Rashid

Husk at glemme telefonen

Af Denis Tatarevic, kandidatstuderende i filosofi og psykologi, Aarhus universitet.

”Far, må jeg få en telefon?” spurgte Dr. Imran Rashids datter for nogle år siden. Spørgsmålet iværksatte en undersøgelse af forholdet mellem menneske og den fagre nye digitale verden. Med en læges kølighed og præcision diagnosticerer Rashid mennesket som Homo Distractus og giver bud på, hvordan vi kan hjælpe os selv.

Teknologiens ambivalens
Teknologien rummer muligheden for en bedre verden, men medaljen har en bagside: ”Vi har fået adgang til verden, men verden har også fået adgang til os,” fortæller Rashid. Med telefonen ved hånden betaler vi for adgangen til verden med det dyrebareste vi ejer, opmærksomheden. Den kræves ustandseligt, men vores hjerner kan kun bearbejde en meget lille mængde af al den information vi bombarderes med. Og når opmærksomheden gentagne gange gives til digitale kraftværker såsom Facebook, Snapchat, Twitter, så øges chancen for en afhængighed.

Afhængighedens natur
Afhængighed dannes, når en handling gentagende gange belønnes, idet det kemiske stof dopamin udløses i hjernen. Når man er blevet afhængig, er det selve forventningen om belønning, som udløser dopaminen. Aktivitet på de sociale medier kan belønnes med anerkendelse, og behovet for at blive set og hørt er en stor drivkraft for adfærd, hvilket de sociale medier konstruerer deres algoritmer efter. Vaner kører på autopilot, og det kræver et bevidst valg at hæmme tilskyndelsen til f.eks. at logge ind på Facebook, hvor en belønning forventes. Den bevidste del af hjernen, frontallappen, kan udsætte vores jagt efter nydelse, men fordi nydelse er så let tilgængelig i den digitale verden har vores frie valg ugunstige vilkår.

Et sundere forhold
Vi bruger telefonen 157 gange om dagen, og klikker/swiper mellem 3-5.000 gange! Dette nærmest kompulsive forhold påvirker vores helbred og relationer; vi distraheres fra den virkelige verden, vores venner, kærester, børn. Men hvordan undgår vi at drukne i en uendelig accelerende strøm af information? Rashid foreskriver en recept: husk at glemme eller slukke telefonen. Få den ud af soveværelset, så den ikke forstyrrer søvnen, som er essentiel for livskvaliteten. Vi skal kritisk forholde os til det fristende digitale miljø, så vi ikke mister nærværet og den virkelige verden.

På trods af emnets alvor var der plads til humor, hvorfor publikum var godt underholdt. Analysen var velfunderet, budskabet vigtigt, og spørgsmålene besvaredes med stort engagement.

Foredrag: SLUK – kunsten at overleve i en digital verden v. Imran Rashid
Tid: Torsdag d. 1. februar 2018 kl. 19.00
Sted: DOKK1
Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med DOKK1