Abdel Aziz Mahmoud: Tal ordentligt eller luk røven

Billede af Abdel Aziz Mahmoud

Tal ordentligt eller luk røven

Af Mia Sand, kandidatstuderende i samfundsfag og dansk, Aarhus Universitet

Alene titlen ”Tal ordentligt eller luk røven” skar skarpt rammen ud for dette foredrags tema: Selve måden, hvorpå der debatteres på de sociale medier og ikke mindst tonen inden for debatten.
Journalist og forfatter Abdel Aziz Mahmoud inviterede os med ind dér, hvor holdninger hver eneste dag polariseres til det ekstreme.

Kloakkommentarer
Men hvad er så den rette reaktion på daglige aggressioner og kommentarer? Fra sin egen position og med egne konkrete erfaringer berettede Abdel intenst om det at befinde sig i centrum af øretævernes holdeplads. Med en række nærmest tragikomiske eksempler viste han os, hvordan de personlige angreb ganske hurtigt for ham blev en del af selve det at være aktiv på de sociale medier.

Under titlen ”Jeg har ikke lyst til at skrive det her” satte Abdel i en artikel for alvor ord på det faktum, at langt de fleste danske muslimer som ham selv blot ønsker at kunne indgå som en del af det nationale fællesskab – at være ikke-særlige. Men oftest har angrebene været koncentreret om, hvordan han netop skiller sig ud, og at han aldrig kan blive en del af det såkaldt danske fællesskab. Til at forholde sig til disse holdninger benytter han sig af, hvad man kunne betegne som en selvbiografisk debatform. Frem for alt bruger han sig selv og sine nærmeste som et svar på og et modbillede til den holdning, at han ikke er dansk, før det modsatte er bevist.

Abdel understregede fra begyndelsen, at han på ingen måde har lyst til at skrive sig ind i kommentarsporene; men pligtfølelsen af at skulle besvare angrebene og nuancere debatten vejer tungere end lysten til helt at melde sig ud.

Digital dannelse?
Der eksisterer et behov for at få både de aktive i debatten og dem uden for den til at erkende det lige så uretfærdige som groteske i helt umotiverede personlige angreb mod andre på sociale medier. Og dette understøttedes kun gennem de grelle eksempler under foredraget, der kom til at fremstå som decideret komiske – for ingen ville vel henvende sig sådan til hinanden uden for de sociale medier?

Afslutningsvist fremhævede Abdel insisterende vigtigheden af at italesætte problemet, til trods for alle de fortsatte aggressioner i debatten.
Med stort retorisk overskud og en fra begyndelsen humoristisk tone fik han det til at se let ud. ”Men”, påpegede han, ”den tone er helt nødvendig, hvis man skal klare at befinde sig i midten af det her”.

Selvom der er langt fra kloakkommentarer til digital dannelse gav Abdel os indsigt i ikke alene debatten i sig selv, men i lige så stor udstrækning i det udtalte behov for at forandre den.

Foredrag: Tal ordentligt eller luk røven v. Abdel Aziz Mahmoud
Sted: DOKK1
Tid: Torsdag d. 15. marts kl. 19
Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med DOKK1