Hanne-Vibeke Holst: Som pesten

Billede af Hanne-Vibeke Holst. Fotograf: Miklos Szabo

Som Pesten – Et indblik i forfatteruniverset og den humanitære roman

Af Sofie Nygaard Axelsen, kandidatstuderende i Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet

Det var en veloplagt Hanne-Vibeke Holst og et spørgelystent publikum, der denne aften var fremmødt på DOKK1 til en samtale om forfatterindens nyeste roman Som Pesten fra 2017. Knap er foredraget gået i gang, før Holst nysgerrigt skyder et spørgsmål afsted mod det gensidigt nysgerrige publikum: ”Hvad synes I om den?” Hun slog en uformel og hyggelig tone an og åbnede dermed op for en spændende dialog mellem forfatter og publikum, der primært tog udgangspunkt i tilblivelsen af romanen.

En roman bliver til
Den populære roman Som Pesten skildrer, hvordan en influenzavirus udvikler sig og spredes til en verdensomspændende pandemi. Med hundredetusindevis af døde afspejler scenariet en humanitær krise og retter fokus imod, hvordan vi som mennesker må handle og agere i solidaritet for at bekæmpe virussen. Ifølge Holst er rammen for romanen udviklet på baggrund af et enormt researcharbejde, der bl.a. indebærer interviews og avisudklip samt besøg hos både FN og WHO. Gennem foredraget inviteredes de mange tilhørere med bag om romanen. Med fokus rettet imod forarbejdet og de mange processer var det muligt at opnå indblik i Holsts egne refleksioner og overvejelser omkring romanen.

Pandemien - en moralsk virus?
Det er langt fra tilfældigt, at Holsts roman behandler verden i en krisesituation, og afrundingsvist løfter hun sløret for romanens underliggende politiske agenda. Tematikken omkring smittefaren omhandler ikke blot en fiktiv pandemi, men indikerer derimod at vi verden over er smittet af en moralsk virus: ”Vores etiske grundlag er i forfald,” som Holst beskriver det. I takt med at verdensordenen og det humanitære eroderes, tager nationalistiske og selviske tankerækker fart. Og netop denne tendens fik Holst til at slå alarm: ”Jeg må handle, gøre noget. Verden er i krise.”
Som Pesten er dermed skrevet i et forsøg på at vække læserens indre solidariske humanist – at appellere til at handle og træffe valg, der hjælper de svageste i vores ellers korrupte samfund. Kun gennem en fælles solidaritet vil det være muligt at bekæmpe de humanitære pandemier.

En forfatter med noget på hjerte
Det kan være vanskeligt at forholde sig til de fjerne humanitære katastrofer, og måske er det netop her, litteraturen kan give sit bidrag. Selv formoder Holst, at litteratur og fiktion kan fungere som ”sukker på skeen, så politiske budskaber kan glide ned”. På sådan vis er Som Pesten mere end blot en roman. Det er Holsts egen stillingstagen til verdenssituationen, der sætter fokus på selvsamme problematik. Dermed kommer hun til at fremstå som en forfatter, der med sin seneste roman har noget på hjerte.

Med sine livlige og humoristiske fortællinger om romanen og tilblivelsen heraf, favner Holst både den dedikerede læserskare, men også de tilhørere som endnu ikke har læst romanen. Mens Holst inviterer indenfor i forfatteruniverset, bag om romanens tilblivelse, formår hun også at skære igennem med et stærkt politisk budskab.

Foredrag: Som Pesten v. Hanne-Vibeke Holst
Tid: Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19.00
Sted: DOKK1
Arrangør: FOF Aarhus