Hans-Jørgen Schanz: Frihed

Billede af Hans-Jørgen Schanz

Frihedsbegrebet til rensning

Af Denis Tatarevic, kandidatstuderende i filosofi og psykologi, Aarhus universitet.

Den garvede idéhistoriker Hans-Jørgen Schanz kom i sit foredrag eventuelle skuffelser i forkøbet ved kategorisk at konstatere, at frihed ikke har en essens, men får sin betydning gennem de sammenhænge, det bruges i. Med inspiration fra filosoffen Ludwig Wittgenstein som engang skrev, at ”ord kunne blive så slidte, at de burde sendes til rensning”, smed Schanz det mudrede frihedsbegreb til rensning for at afdække dets flertydighed.

Illegitime betydninger
Begrebet frihed optræder i uendeligt mange sammenhænge, men Schanz ordner dem i fem hovedkategorier, hvoraf de to første som sådan intet har med frihed at gøre. Den første kontekst er ”lykkelig-nonsens”, som er harmløse anvendelser af begrebet, f.eks. udtrykt i salgssloganet ”frihed til at handle.” Den anden sammenhæng er ”dagligdagsbeslutningerne”, hvor man har frihed til at vælge mellem forskellige givne muligheder.

Frihedsbegrebet renset
I den tredje sammenhæng derimod får begrebet tyngde, idet friheden forstås som en ”grundlæggende menneskelig erfaring”; fordi mennesket er et sprogligt væsen, formår det at overskride det umiddelbare og forestille sig en anderledes verden. Sproget åbner verden op ved at introducere en afstand til selvet og verden, og denne distance muliggør en elementær frihedserfaring. Denne erfaring er i øvrigt universel og trans-kulturel, da den angår selve den menneskelige tilstand.
Den fjerde væsentlige kategori er ”frihed som politiske frihedsrettigheder”, som f.eks. artikuleret i FN’s verdenserklæring fra 1948, hvor individet er et selvstændigt retssubjekt. Denne formulering af frihed er ifølge Schanz kulturrelativ og derfor ikke et udtryk for en objektiv sandhed, men blot en holdning.
Frihedsbegrebet optræder også i filosofien og antropologien; filosoffen Hannah Arendt fremstillede friheden som en mellemmenneskelig størrelse, hvilket vil sige, at den opstår i samspil med et andet menneske i en handling rettet imod det almene gode. Frihed er dermed ikke ”en kvalitet ved det enkelte menneske, men ved forholdet mellem mennesker”, fortæller Schanz.

Idéhistorisk rundtur
Frihedsbegrebets rensning flettedes i løbet af foredraget elegant sammen med dets idéhistorie, hvor tilhørerne fik et fint indblik i dets opståen og udvikling – fra det antikke Grækenlands mangel på et frihedsbegreb til de mange forskellige betydninger, vi ser i dag. Til sidst stilledes aktuelle og vanskelige spørgsmål, som Schanz besvarede med kyndighed og faglig integritet.

Foredrag: Frihed v. Hans-Jørgen Schanz
Tid: Onsdag d. 14. november 2018 kl. 19.00
Sted: DOKK1
Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med DOKK1