Unge og digital dannelse anno 2018

Billede af arrangementet #hackhadet 

Unge og digital dannelse anno 2018

 

Hvordan navigerer man rundt i den digitale verden, når hadefulde ytringer og opfordringer til vold fylder mere og mere?
Læs her om projekt #hackhadet, der i foråret 2018 engagerede 600 unge i hele landet til at udvikle kreative idéer og budskaber, der kan fremme den gensidige respekt online.


I april 2018 afholdtes et arrangement på Langkær Gymnasium for en innovationsklasse. Se klip fra dagen her.

På denne dag skulle deltagerne skabe modsvar på hadefulde ytringer, ekstremisme og opfordringer til vold på nettet. Ved forskellige oplæg med fokus på medier og procesarbejde blev deltagerne klædt på til at arbejde med problemstillingerne.

Temaet for dagen var had og vold på nettet og sociale medier. Et tema, som er meget relevant for den unge målgruppe, som konstant færdes på digitale platforme.

I oplægget omkring dagens tema blev deltagerne oplyst om forskellige tendenser. En undersøgelse viser blandt andet, at 34% af de folk der har deltaget i en debat på Facebook er blevet talt grimt til. Had kan spredes på tværs af kulturelle, religiøse og politiske forskelle.

Demokrati og ligeværd

På dagen blev opstillet tre virkemidler, som deltagerne kunne bruge i arbejdet med at skabe virksomme modsvar til had:

- Brug nettets megafoner
• Find nogle virksomme ambassadører eller brug din egen (store) stemme
- Fortæl en forførende (god) historie
• Pak dit budskab ind i en fortælling, som fanger modtageren og kend din målgruppe
- Tryk på de rigtige kontakter
• Brug de rigtige kanaler, platforme eller medier.

Derudover blev det forklaret, at internettet har nogle karakteristika, som er stærke forudsætninger for spredningen af had:

- Det er nemt
• Internettets infrastruktur gør det nemt og bekvemt at dele indhold – man er som afsender af fx had gemt bag en skærm
- Subkulturer trives
• Man kan lettere end tidligere finde ligesindede og danne grupper
- Budskaber spredes lettere end tidligere
• Det er blevet nemt at nå ud til en stor skare med få virkemidler.

Dagen blev afholdt med afsæt i værdier om frihed, ligeværd og demokrati. Deltagerne skulle være kreative, udfordre sig selv, eksperimentere og samtidig passe på sig selv – og have det sjovt.
Deltagerne begyndte idéprocessen, i forhold til at skabe løsninger på had, med først at udvælge en problemformulering.

Derefter skulle de enkeltvist brainstorme og finde på løsninger, som de gennem forskellige øvelser. Herefter skulle de i de respektive grupper på demokratisk vis udvælge den bedste ide, som de ville videreudvikle på – eller lave et mix af gruppens idéer. Grupperne fik forskellige kreative digitale værktøjer stillet til rådighed, som de kunne bruge til at producere og fremstille deres produkter.

Produkter og løsninger

Af løsninger på had, vold og ekstremisme kan nævnes en gruppe, som udviklede en Instagram-profil til Østjyllands Politis lokalafdeling i Aarhus Vest, der skulle vise gode billeder af politiarbejdet og fortælle gode historier – og samtidig vise, at politimænd også ’bare’ er mennesker. Gruppen havde oprettet profilen og fundet billeder, der viste glade politimænd i gode situationer og vedhæftet en række hashtags som #glæde, #smil og lignende. Derudover skrev de en mail til Østjyllands Politi, hvor de beskrev deres idé med en invitation til at komme ud på skolen og drøfte en eventuel søsættelse af profilen.
Gruppens målsætning var at mindske had mod politiet.
Se løsningen her.

Derudover var der en gruppe piger, som lavede en flot video med et budskab om, at man skal tænke sig om, inden man poster ting på sociale medier, da de ting man poster, kan være sårende for andre. Budskabet blev tydeliggjort ved, at en ung pige fik klistret gule post-its på kroppen. Det fysiske aspekt af at ’poste’ satte det virtuelle ’poste’ i perspektiv, som gav stof til eftertanke.
Se løsningen her.

Dagen blev afviklet som et samarbejde mellem FOF Aarhus, Langkær Gymnasium, SUS, Implement Consulting Group og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.
FOF Aarhus har formidlet kontakten til Langkær Gymnasium og bidrog med afviklingen og har dokumenteret dagen med video og billeder.
FOF Aarhus har en målsætning om at fortsætte det folkeoplysende arbejde med temaet ’unge og digital dannelse’ og har opfordret Langkær Gymnasium til at henvende sig, hvis de har interesse i at arbejde videre med temaet.