FORBERED KROPPEN TIL FØDSEL

Billede fra undervisning i fødselforberedelse

Af Benedikte Hørlyck Foto Jørgen Diswal

 

FOF Aarhus og Aarhus Jordemoderpraksis AUH har indgået et spændende samarbejde om et fødselsforberedelsestilbud til alle førstegangsgravide i Aarhus. I den nye fødselsforberedelse kan alle førstegangsgravide vælge mellem enten dialogbaserede workshops om fødsel, familie og barnet eller traditionelle informationsmoduler. I tillæg til workshops eller informationsmoduler tilbyder FOF Aarhus ve-træning, der er øvelser i åndedræt, afspænding og ve-arbejde. Ve-træningen foregår hos Aarhus Jordemoderpraksis AUH.

Ve-træningsmodulet hjælper til at øge kvindens mobilitet og er med til at give hende troen på sig selv og sin krop. Netop den kropslige tilgang er afgørende for, at Aarhus Jordemoderpraksis har valgt at indgå samarbejde med FOF Aarhus, fortæller afdelingsjordemoder Joke Habben. ”Vi vil med fødselsforberedelsen ruste parrene – og især den gravide – til større kropsbevidsthed og bringe glæde, afslappethed og berøring ind i forberedelsen, og det bidrager FOF Aarhus til,” fortæller hun.

Mere kropsbevidsthed
Den nye fødselsforberedelse er udviklet på baggrund af et ønske om at få større fokus på dialog, brugerinvolvering og kropsbevidsthed. Der skal være plads til, at parrene får mulighed for at snakke og dele deres tanker med andre i samme situation. Fokus skal væk fra sengelejet på fødestuen og over på, at den fødende kan have glæde af mange forskellige stillinger undervejs. ”Kroppen er det nye i fødselsforberedelsen! Hvor utroligt det end lyder. Men fødselsforberedelse handler også om at skabe et godt fundament for at familien holder sammen – og her er dét, at man får en god fødselsoplevelse og følelsen af, at det her kan jeg godt, også et vigtigt element, ” forklarer Joke Habben.

Gode redskaber giver ro
Det er undervisere fra FOF Aarhus’ egne kurser i fødselsforberedelse, Fødselsvejrtrækning, der varetager ve-træningen hos Aarhus Jordemoderpraksis. Og praktisk fødselsforberedelse gør en forskel, siger Lotte Molin, der er psykomotorisk terapeut og har undervist på FOF Aarhus’ før- og efterfødselshold i 20 år. ”Mange oplever, at hvis de har redskaberne til at holde vejrtrækningen i ro, og bevæger sig omkring, så får de mere fysisk og psykisk ro omkring fødslen. De får færre spændinger og bedre og mere hurtigt arbejdende veer,” forklarer hun.

”I ve-træningen får kursisterne indblik i, hvordan den rolige vejrtrækning kan hjælpe dem, og de får en introduktion til at fødsel også handler om bevægelse, hvor vi prøver et par stillinger af. På de længere kurser har vi tid til at prøve 10-15 stillinger, hvor vi også træner flere typer vejrtrækning, visualisering og afspænding,” fortæller Lotte Molin. Hun er, ligesom Joke Habben, optaget af at krop og sind hænger sammen i fødselsforberedelsen. ”Vores psykomotoriske baggrund betyder, at vi gør meget ud af, at kursisterne lærer at mærke efter selv. Måske er det en helt anden øvelse, de faktisk bruger under fødslen, men de træner oplevelsen af at mærke efter i deres krop og at forholde sig undersøgende,” forklarer hun.

Se alle vores ve-trænings og fødselsforberedelseskurser