FØRSTEHJÆLP TIL DIT BARN

førstehjælp

Førstehjælpens 1-2-3

Hvis dit barn kommer ud for en ulykke eller bliver bevidstløs, er det vigtigt at kende til førstehjælpens tre hovedpunkter. Underviser Bente Dyrberg forklarer, hvad du skal gøre og i hvilken rækkefølge:


1: Skab sikkerhed – sikr ulykkesstedet så barnet ikke udsættes for unødig fare

2: Giv førstehjælp – vurdér barnet efter ABC-princippet og giv nødvendig førstehjælp

3: Tilkald hjælp – ring 112 og følg alarmcentralens anvisninger

Førstehjælpens A-B-C

Når du giver dit barn førstehjælp, er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på følgende:


A: Barnets luftveje (Airways)

B: Barnets åndedræt (Breathing)

C: Barnets blodcirkulation (Cirkulation)

 

Se vores kurser i førstehjælp til babyer her.