FOF INSPIRATION

Fra verdensmål til hverdagsmål

Billede af FN's 17 verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er 17 konkrete mål med 169 delmål, som forpligter alle FN’s medlemslande til at arbejde for en bæredygtig fremtid. De udfordringer, Verdensmålene peger på, er definerende for vores liv – både nu og i den nære fremtid. Derfor må vi alle arbejde sammen for at indfri dem.

I folkeoplysningens ånd er det FOF’s opgave at facilitere samtalen, der med respekt for individ, fællesskab og samfund skal oplyse om Verdensmålene og understøtte en menneskelig indsats til handling. På denne måde vil vi inspirere til at gøre verdensmålene til hverdagsmål for alle.

Herunder kan du se et udvalg af tilbud, der alle åbner op for disse vigtige samtaler.

Verdensmål 2: Stop sult
- Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.
Hos FOF Aarhus tilbyder vi viden og læring om mad og sunde madvaner, samtidig med, at vi sætter fokus på fællesskabet omkring madlavningen.
Se vores madlavningskurser!

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel for alle

- Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper gennem forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme, livsstilssygdomme og andre sundhedsproblemer.
Hos FOF Aarhus er både fysisk og mental trivsel og sundhed et fokuspunkt.
Tag et kig på vores kurser inden for motion.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

- Vi skal sikre alle lige adgang til en inkluderende kvalitetsuddannelse og understøtte livslang læring.
Målet om livslang læring er kernen i folkeoplysningsarbejdet, hvorfor dette verdensmål er særligt relevant for FOF som organisation. Det er aldrig for sent at lære nyt! Fx kan du få voksenundervisning hos FOF Aarhus!

Verdensmål 13: Klimaindsats

- Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og dens konsekvenser.
Hos FOF Aarhus inspirerer vi til nye måder, så du selv kan leve mere klimavenligt. Hele Inspirations-punktet Grøn omtanke giver dig viden og gode råd til, hvordan du kan leve mere klimavenligt. Det behøver hverken tage lang tid eller være dyrt at skulle ændre nogle af dine vaner - tag fx til et foredrag om klimaet!