FVU-undervisning

FVU-digital for virksomheder

Billede af kursister som får undervisning i digitale færdigheder

FVU-digital er gratis og kun for virksomheder.

OECD’s kortlægning af voksnes kompetencer viser, at 1 million danskere har vanskeligheder ved at løse hverdagsopgaver på en computer. Det ses samtidig i virksomheder, at flere og flere løsninger bliver digitale – og det stiller krav til dine medarbejderes kompetencer.

Med FVU-digital får de ansatte basale færdigheder med anvendelse af digitale værktøjer, medier og ressourcer på en forsvarlig og hensigtsmæssige måde.

I dag er der høje krav til behandlingen af digitale informationer. Derfor bidrager kurset til at udvikle medarbejdernes digitale dømmekraft gennem strategier og kendskab til grundlæggende it-sikkerhed. Derudover bliver de ansatte introduceret til værktøjer og måder til at kompensere for mangel på basale færdigheder (fx læsning og skrivning), der kan stå i vejen for opgaveløsning i hverdagen (såsom funktioner for oplæsning, diktering eller billeddokumentation).

For at sikre det største udbytte af kurset bliver medarbejderne placeret på det niveau, der er passende, ud fra en individuel samtale og vurdering.

Læs om de tre forskellige trin på FVU-digital

Trin 1 

Anvendelse af pegeredskab og tastatur
Kendskab til digitale værktøjer
Enkel filhåndtering
Enkel informationssøgning
Viden om digital sikkerhed
Relevante kompenserende værktøjer.

Trin 2 

Betjening af relevante enheder og digitale værktøjer
Håndtering af data og filer
Kvalificeret informationssøgning
Digital kommunikation
Viden om digital sikkerhed
Relevante kompenserende værktøjer.

Trin 3 

Effektiv betjening af enheder og digitale værktøjer
Sikker brug i arbejdet med data
Informationssøgning og informationsdeling
Digital kommunikation
 Viden om digital sikkerhed
Relevante kompenserende værktøjer.

Vedrørende trinindplacering foretages der altid en individuel vurdering af medarbejderen. Deltagelse i ét trin forudsætter derfor ikke forudgående deltagelse på et lavere trin.