Musik og sang

Saxofon - let øvede (sommerkursus)

Saxofon og noder

Vil du gerne fortsætte saxofonspillet ind i sommerperioden? Vi tilbyder et kort sommerkursus for let øvede. Du har lidt erfaring med at spille saxofon, du har måske fået lidt undervisning tidligere, og kan også lidt noder. Vi arbejder stadig med den grundlæggende spille- og blæseteknik, men du kan spille rent inden for instrumentets dybe oktaver.

Max antal deltagere: 5

NB: Du skal selv medbringe instrument.