Sprog

DELF/DALF

Billede af studerende i Paris

DELF – de officielle eksaminer i fransk for udlændinge

DELF (Diplôme d’études en langue française) og DALF (Diplôme approfondi d’études en langue française) er officielle eksaminer i fransk for udlændinge, der tilbydes af Institut Français verden over. Diplomerne udstedes af det franske undervisningsministerium.

DELF giver diplomer på niveauerne A1-B2 for kursister med et elementært til øvet niveau, mens DALF er på niveauerne C1 og C2 og henvender sig til kursister med et højt niveau i fransk. DELF udbydes også med en erhvervsrettet profil, DELF Pro, med diplomer på niveauerne A1-B2.

Se nedenfor, hvilke kurser og eksaminer, der tilbydes i FOF Aarhus i denne sæson.

Læs mere om DELF

Eksamenerne afholdes i 164 lande verden over og er bredt anerkendt i gymnasier, på universiteter, i erhvervslivet i Frankrig samt i de øvrige fransktalende lande.

DELF og DALF diplomerne kan bruges som attestation for dit franskniveau ved ansøgning om optagelse på en fransk videregående uddannelsesinstitution. Niveaukravet varierer dog fra et universitet til et andet, men ligger oftest omkring B2 eller C1. Hvis man som Erasmus-studerende ønsker et semesters udvekslingsophold på et fransktalende universitet, er kravet B1-niveau.

OBS. Hvis du vil søge ind på en videregående uddannelse i Frankrig, er det derfor vigtigt, at du i god tid undersøger, hvilket franskniveau eller hvilket diplom der kræves for at blive optaget.

Niveauerne er afstemt efter den Fælleseuropæiske referenceramme for sprog (CEFRL), også kaldet CEFR.

Sprogtest

Vi anbefaler, at du tager vores vejledende online sprogtest, før du melder dig til.

Kurset kan afsluttes med eksamen. Eksamensgebyr er ikke inkl. i prisen.

Eksamen

DELF-eksamener tilbydes i Danmark cirka to gange om året på Institut Français i København og en gang årligt (april/maj) hos FOF Aarhus. Prøvegebyret er på mellem 600 og 1000 kr. Eksamensgebyr er ikke inkl. i prisen.

Det er en god idé at være ude i god tid i forhold til tilmelding, både til kurser og til prøver. Prøverne kan generelt aflægges 1-2 gange årligt. Datoerne offentliggøres her på siden, så snart de ligger fast. Det kan tage en måneds tid af få eksamensresultatet.

Tilmeldingsblanketten nedenfor skal udfyldes og sendes/afleveres til FOF's kontor med attention til Vibeke Rosendal. Du kan evt. scanne den og e-maile direkte til Vibeke Rosendal på vibeke@fof-aarhus.dk.

Eksamensdatoer og tilmeldingsfrist:
DELF A2: Mandag d. 25/5 (tilmeldingsfrist: d. 24/4)
DELF B1: Tirsdag d. 26/5 (tilmeldingsfrist: d. 24/4)
DELF B2: Onsdag d. 27/5 (tilmeldingsfrist: d. 24/4)

Klik her for at downloade tilmeldingsblanketten til eksaminerne i 2020.