Sprog

Græsk

Billede fra græsk sprogundervisning ved FOF Aarhus

Lær græsk hos FOF Aarhus

Oldgræsk er ligesom latin et ”dødt sprog”, fordi det ikke længere tales af nogen. Det sprog, der tales i Grækenland i dag, kaldes derfor ofte ”nygræsk”. Både oldgræsk og nygræsk bruger et andet alfabet end vores, men vi kender faktisk mange af de græske bogstaver fra symbolverdenen og fra matematikken – fx bogstavet π (pi). Vi kender også udtrykket ”alfa og omega” – det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. På samme måde har vi i vores almindelige sprog mange låneord fra oldgræsk – fx filosofi, pædagog og klima.