Valg af niveauer på sproghold

Billede af ordbøger

Valg af niveau – tag vores online sprogtest

FOF Aarhus' almene engelskundervisning er inddelt i tre overordnede niveauer. Derudover har vi som noget nyt på vores engelsk indført niveaubetegnelserne A1, A2, B1, B2, C1 og C2, som refererer til Den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR). Disse er anført i parentes efter kursusnavnet.  A1 er det laveste og C2 er det højeste niveau. Læs mere om referencerammen 

Gratis sprogtest
NB: Testen kan tage mellem 30 og 90 minutter at gennemføre.

Oversigt over niveauer:

Basisniveau 1-4 (CEFR A1-A2): Du har haft en smule engelsk før eller har engelskkundskaber, der ligger langt tilbage. Basisniveau 1 er for absolutte begyndere. Basisniveauet er delt op i fire underniveauer, hvor 1 er det laveste og 4 det højeste.

Mellemniveau 1-4 (CEFR B1-B2): Du har en baggrund svarende til fx 9. klasse eller 10.klasse/første år på HF eller en gammel realeksamen, der trænger til lidt genopfriskning. Mellemniveauet er inddelt i fire underniveauer, hvor 1 er det laveste og 4 det højeste.

Højt niveau 1-3 (CEFR B2-C1): Du har haft en del engelsk, fx i gymnasiet, på handelsskolen, på HF eller du har på anden måde et godt fundament i engelsk og kan formulere dig nogenlunde frit på sproget. Højt niveau er inddelt i tre underniveauer, hvor 1 er det laveste og 3 det højeste.

Til sprogforside