Billede af bestyrelsesmedlem Henning Lyngsbo

Henning Lyngsbo

Formand for bestyrelsen
advokat@lyngsbo.dk

Om Henning

Baggrund

Når jeg ikke er hos FOF Aarhus…

Yndlingsforedrag/-kursus