Billede af bestyrelsesmedlem Hugo R. Skou

Hugo R. Skou

Næstformand for bestyrelsen
hsk@statsbiblioteket.dk

Om Hugo

Baggrund

Når jeg ikke er hos FOF Aarhus…

Yndlingsforedrag/-kursus