Billede af bestyrelsesmedlem Marianne Frisk Jensen

Marianne Frisk Jensen

Cand.pæd.psych. og afdelingsleder

Om Marianne

Baggrund

Når jeg ikke er hos FOF Aarhus…

Yndlingsforedrag/-kursus