Katrine Garly Madsen

Af Katrine Garly Madsen
30. november 2017

Jeg hedder Katrine, og jeg er 23 år gammel. Jeg har en bachelor i lingvistik ved Aarhus Universitet fra2015, som jeg har valgt at bygge videre på med kandidaten i samme. På tredje semester på kandidaten er der plads til praktik, og det vidste jeg allerede under bacheloren, at jeg gerne ville. Jeg havde nemlig ingen erfaring inden for undervisning på trods af, at det meget vel kunne være, hvad jeg ville arbejde med, når jeg havde læst færdig. Jeg søgte derfor praktik hos FOF, for at se hvordan jeg ville tackle det at være underviser, og intet sted virkede mere oplagt end FOF, hvor jeg både kunne prøve kræfter med forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Stort ansvar og stor frihed

Hos FOF var der en stor forståelse for, at jeg samtidig med at være praktikant også var studerende. Forløbet blev planlagt efter, hvad der gav mening for både FOF og for mit vedkommende, så jeg kunne faktisk allerede starte med at følge et undervisningsforløb i februar, selvom jeg først ”rigtig” gik i gang med praktikken i august. Det var en stor frihed. Samtidig gav FOF mig fra start en følelse af, at jeg havde et ansvar, og at jeg skulle arbejde seriøst og på lige vilkår med resten af teamet. Således fik jeg lov til at prøve kræfter med at opstarte to caféer med en med-praktikant. Vi skulle altså selv finde tidspunkter, lokaler, bestemme varighed, lave flyers, reklamere, og vigtigst af alt, stå for afholdelse af ”vores” caféer hver uge.

God kobling mellem hvad-kan-jeg og hvad-vil-jeg-gerne-kunne

Fra mit studie har jeg en stærk teoretisk ballast. Jeg har godt styr på dansk fonetik, fonologi, morfologi og syntaks. Hos FOF kunne jeg ”bytte” min teoretiske viden med pædagogiske kompetencer, som jeg ikke rigtig havde noget af. Min faglige baggrund blev taget seriøst af underviserne på stedet, som spurgte mig, hvad jeg syntes var interessant, og om det var noget, jeg ville holde mindre oplæg om på deres forskellige hold. På denne måde følte jeg mig ikke bare som ”praktikant-Katrine” men som en kollega, der havde noget at byde på. Til gengæld lærte de mig rigtig meget om formidling, når jeg fulgte deres hold. På den måde fik jeg øvet koblingen mellem teorien fra mit studie og formidlingen til kursisterne.

At blive klogere på undervisning og sig selv

Nu, efter praktikken er afsluttet, har jeg en masse erfaringer med mig, som jeg helt sikkert vil kunne bruge fremadrettet. På den måde gjorde FOF mig klogere på lige præcis de ting, jeg havde håbet: jeg ved nu, at jeg godt kan undervise, og at jeg også har lyst til det. Jeg ved, at der er stor forskel på FVU og OBU, men også at der er forskellige fordele ved begge hold- og undervisningstyper. Og jeg ved, hvordan det ser ud i ”maskinrummet”, og dermed hvordan man kommer fra, at nogen udtrykker interesse for mere dansk, til at de befinder sig på et hold, der passer til deres behov, og kommer tættere på deres mål. På den måde har FOF medvirket til, at jeg er blevet klogere på et førhen ukendt system, men også at jeg er blevet klogere på mig selv.