Skip to content

Corona (COVID-19)

Opdateret den 11. maj 2021 

Vi glæder os til at byde dig velkommen tilbage hos FOF Aalborg. Her på siden kan du finde information om genåbningen og retningslinjerne for vores aktiviteter.

Det skal være trygt for dig at gå på aftenskole hos os – og vores kursisters og underviseres sikkerhed kommer i første række. Derfor følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer og tilrettelægger vores aktiviteter, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt for dig at deltage. 

Genåbning

Vi starter korte forløb, workshops og sommerhold op fra og med den 21. maj med de restriktioner, som vil være gældende på det tidspunkt. 

Nedenstående informationer er derfor med forbehold for ændringer:

Corona-pas
Hvis du vil deltage i indendørs undervisning, skal du have et gyldigt Corona-pas ved hver mødegang. Du skal vise dit Corona-pas til din underviser ved ankomst.

Ved udendørs undervisning er der ikke et krav om Corona-pas.

Husk mundbind
Du skal bære mundbind, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aalborg, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned.

Bemærk: Du er fritaget for at bære mundbind hos FOF Aalborg, hvis du er i gruppen, der er undtaget iflg. de officielle retningslinjer. Vi opfordrer dog til, at du i stedet for bærer visir, hvis det er en mulighed. Hvis du er helt undtaget, kan du eventuelt informere din underviser om dette på forhånd. 

Se Sundhedsstyrelsens pjece om brug af mundbind og hvem der er undtaget fra de generelle retningslinjer.

Tak for din hjælp
Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte:
- Hold afstand
- Vask/sprit hænder
- Host eller nys i dit ærme
- Begræns fysisk kontakt
- Bliv hjemme, hvis du er syg

Hvis du er testet positiv
Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig straks kontakte vores administration på mailen info@fof-aalborg.dk (og gerne send en kopi til underviseren) og give os følgende informationer:
- Hvornår du er testet positiv
- Dine symptomer og hvornår de er opstået
- Hvem du har været i nærkontakt med hos os

Samtidig giver du dit samtykke til, at vi kan videregive informationer til rette vedkommende (vi har tavshedspligt og gør det så diskret som muligt).

Afstand
Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

Hygiejne
Det er vigtigt, at du vasker eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet.
Fra og med den 29. oktober, skal du bære mundbind, når du deltager i indendørsaktiviteter og går til og fra undervisningslokalet og når du bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned.
Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende hvis nødvendigt. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk