Skip to content
Deniz_Serinci

Israel - Palæstina

Israel - Palæstina

Lørdag d. 7. oktober 2023 indledte den palæstinensiske Hamas-bevægelse et sangreb på Israel. Angrebet på Israel skete dagen efter 50-års dagen for Yom Kippur-krigen og bliver kaldt det alvorligste angreb på landet, siden en række arabiske lande anført af Egypten og Syrien angreb Israel i oktober 1973. 
Med angrebet starter et nyt kapitel i Israel-Palæstina-konflikten, som er en af verdens længste konflikter.

Samtidig er den blevet omdrejningspunkt for en række andre konfrontationer i Mellemøsten og for storpolitisk magtspil på internationalt plan. Selv om der er gjort mange forsøg på at skabe fred, er det endnu ikke lykkedes.

I dette foredrag fortæller Deniz Serinci om årsag, konsekvenser og løsninger på konflikten; Israels dannelse i 1948, Seksdageskrigen i 1967, palæstinensisk terror i 1970'erne, to-stats-løsning, forhindringer og årsager til den nye krig i 2023. 

Deniz Serinci er journalist og bl.a. medforfatter til bogen Kampen om Mellemøstens fremtid.