Skip to content
Foredrag og koncerter i FOF

Vadehavet - Nationalpark og verdensnaturarv

Hvordan er vadehavet og marsken blevet dannet fra sidste istid til i dag? Hvordan har tidevand og stormfloder påvirket naturen og de mennesker, der har levet i marsken og ved Vadehavet? 

Der fortælles om, hvordan Vadehavet og marsken fungerer som trækkende fugles spisekammer og mange fugles yngleområde og om dyre- og plantelivet i Vadehavet samt menneskers udnyttelse af Vadehavet og marsken. Hvorfor er Vadehavet blevet nationalpark og verdensnaturarv? Hvordan ser fremtiden ud med invasive arter, global opvarmning, hyppigere storme og stigende havniveau? 

Biolog Uwe Lindholdt har været med til at skrive bøger om vadehavet og Nordsøkystens dyr og planter vil fortælle om disse emner. 

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Torsdag 17.11.2022 09:30-12:00 FOF Aalborg Uwe Lindholdt
Vadehavet - Nationalpark og verdensnaturarv
Foredragsholder

Uwe Lindholdt