Skip to content

Bliv dus med din Android smartphone og tablet I

Bliv dus med din Android smartphone og tablet I

Vi udforsker, hvad din Android smartphone/Tablet kan bruges til, hvordan du opsætter din Android smartphone/Tablet optimalt, så du bliver selvhjulpen i hverdagen og dermed får fuld udbytte af din Android smartphone/Tablet.

Vi gennemgår grundlæggende indstillinger og programmer og henter nye nyttige programmer og apps.

Medbring din egen Android/Tablet.