Skip to content

Bliv dus med din iPhone og iPad I

Bliv dus med din iPhone og iPad I

Vi udforsker, hvad din iPhone/iPad kan bruges til, hvordan du opsætter din iPhone/iPad optimalt, så du bliver selvhjulpen i hverdagen og dermed får fuld udbytte af din iPhone/iPad.

Vi gennemgår grundlæggende indstillinger og programmer og henter nye nyttige programmer og apps.

Medbring din egen iPhone eller iPad.