Skip to content

Kontoret er lukket for ekspedition fra d. 1. juli til om med d. 6. august. God sommer

Jagtkursus

Jagtkurset henvender sig til alle, som ønsker at erhverve jagttegn. 
Gyldigt jagttegn giver tilladelse til at anskaffe haglgevær.
Anskaffelse af riffel kræver yderligere udstedelse af våbentilladelse, som ansøges hos Politiet.  
Før du som ny jæger må gå på jagt med haglgevær, skal du efter jagtprøven aflægge en haglskydeprøve.
Tilsvarende skal den nye jæger aflægge en riffelskydeprøve, før der må udøves jagt med riffel. Forudsætningen for at du kan aflægge riffelprøven er at du har gennemført et obligatorisk riffelskydeforløb, hvor der skal skydes 25 skud i et forløb med instruktør.

Jagtkurset omhandler det obligatoriske pensum og de emner, som kræves indlært før aflæggelse af jagtprøven. Kurset omfatter derudover en supplerende del som har til formål at gøre dig godt rustet som ny jæger.
Fra din tilmelding til jagtprøven har du tre forsøg på at bestå dels den teoretiske del, og tre forsøg på at bestå den praktiske del. Den teoretiske del skal bestås før du kan gå op til den praktiske del. Begge dele kan aflægges samme dag.

Jagtkurset er opbygget af en teoretisk og en praktisk del.
Den teoretiske del gennemføres som aftenskole, hvor undervisning er bygget op som gennemgang og dialog om emnerne.
Kursisten kan vælge at anskaffet lærebog som er et godt supplement til det undervisningsmateriale som Jægerforbundet stiller gratis til rådighed på internettet.
Fra januar til medio marts er der teoriundervisning på aftenskolen, og fra medio marts til medio maj er der teoriundervisning i klubhuset på Aalborg Flugtskydningsforening bane i Hvorup.
Teoriundervisningen i Hvorup afholdes i forlængelse af praktisk træning i sikker håndtering af våben og afstandsbedømmelse.

Den praktiske del med obligatorisk skydning til lerduer gennemføres i februar og marts, over to lørdag formiddage, på Aalborg Flugtskydningsforenings bane. Det kan medføre ændret mødedag. 
Der lægges her især vægt på sikkerhed i omgang med jagtvåben, afstandsbedømmelse og skydning til lerduer. 
Der er krav om deltagelse i den obligatoriske skydning til mindst 50 lerduer.
Du skal deltage i skydningen over to lørdage, én lørdag i februar og én lørdag i marts, i tidsrummet fra 9:00 til 11:00.
Underviseren medbringer de haglvåben der skal anvendes ved skydningen.

Skydningen kræver at du medbringer høreværn og skydebriller. Det anbefales at der anskaffes elektroniske høreværn og godkendte skydebriller.
Erfaringen fra skydebanen viser, at det kan anbefales at møde op i varmt tøj og fodtøj, egnet til udendørsaktiviteter. 

I løbet af kurset vil der blive lejlighed til at deltage i den frivillige jagtprøve, ture ud i naturen og der vil blive tilbudt ekstra mulighed for skydetræning med haglgevær og riffel.
Herudover er der mulighed for at deltage i orienteringsaftener om riffelteori, kalibervalg, riffelprøve og valg af våben og tilbehør. 
Efterfølgende er der mulighed for at deltage i riffelskydning, med det formål at kursisten kan vurdere forskellige jagtriffel kalibers rekyl. 
Du vil få mulighed for at gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb, med godkendte instruktører, sådan at du senere kan aflægge riffelskydeprøven.

Der vil blive arrangeret orienteringsaftener om schweiss arbejde, sådan at du som ny jæger er godt klædt på når du får brug for en schweiss hundefører.

Den eneste betingelse for at tilmelde sig jagtprøven er, at du fylder 16 år i det år der aflægges jagtprøve.
Det betyder at du kan modtage undervisning som 15-årig og gå til jagtprøve før du fylder 16. Jagttegnet udstedes på din 16-års fødselsdag. 

Der skal påregnes udgifter til følgende:
Jagttegnslærebog og lovsamling, kr. 600,00 (anbefales)
Obligatorisk skydning, kr. 295,00
Jagttegnsprøvegebyr, kr. 310,00

Herudover anbefales at påregne udgifter til:
Høreværn og skydebriller, ca. kr. 1000,00
Frivillig jagtprøve, kr. 100,00
Ekstra skydning til lerduer, kr. 70,00 - 210,00 
Skydning med jagtriffel, kr. 50,00 - 150,00

Underviseren er af Naturstyrelsen godkendt jagtkursuslærer og flugtskydnings- og riffelinstruktør.
Fra medio marts, kan kursisterne på flere hold blive tilbudt at være med til fælles afstandstræning og teori.
Det er ikke en betingelse for at være med, men det hjælper gevaldigt på beståelsesprocenten.
 

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Tirsdag 14.01.2025 19:00-21:35 FOF Aalborg Mads Arnfred Stie
2 Tirsdag 21.01.2025 19:00-21:35 FOF Aalborg Mads Arnfred Stie
3 Tirsdag 28.01.2025 19:00-21:35 FOF Aalborg Mads Arnfred Stie
Se alle Se færre
Underviser

Mads Arnfred Stie