Skip to content
Kunst og arkitektur

Kunst og arkitektur dualisme

Hvornår blev arkitektur til kunst og omvendt? Kunst og videnskab har brug for hinanden, det er et symbiotisk forhold, der kommer til udfoldelse i arkitekturen, når spænding eksisterer sammen med harmoni for at løse dualiteten af funktion og form.

Hvordan læser du kunst og arkitektur? Hvad er en type i arkitekturen? Den almindelige forståelse af 'type' refererer til et objekt eller artefakt, der tilhører en klasse eller gruppe, der samler andre med lignende egenskaber. I arkitektur forstås 'type' almindeligvis som bygninger grupperet efter deres anvendelse, det vil sige skoler, hospitaler, fængsler, kirker og så videre, men også et enkelt element, der er direkte forbundet med denne en historisk form (søjler, vinduer, bue osv.). 

I løbet af kurset vil du opnå en forståelse for, hvordan kunst kan komme til udtryk i arkitektur og omvendt. Du vil forstå, hvordan kunst og arkitektur påvirker hinanden og, hvordan det drager nytte fra hinanden.

Underviserne er arkitekterne Costanza Angeloni, Kleopatra Balatsouka og Bjarke Jansen fra Urban FootPrint Architects, og der undervises på både dansk og engelsk.When did architecture become art and vice versa? Art and science need each other, it is a symbiotic relationship that comes to fruition in architecture when tension co-exists with harmony to resolve the duality of function and form.

How do you read art and architecture? What is a type in architecture? The common understanding of 'type' refers to an object or artifact that belongs to a class or group that brings together others with similar attributes. In architecture, 'type' is commonly understood as buildings grouped by their use, which is schools, hospitals, prisons, churches and so on, but also a single element that is directly connected this an historical form (columns, windows, arch, etc.).

During the course you will obtain an understanding of how art can be translated into architecture and vise versa. You will comprehend how art and architecture are interrelated and interconnected - how they benefit from each other in different scales and places. A piece of furniture can be part of architecture. 

The teachers are Costanza Angeloni, Kleopatra Balatsouka and Bjarke Jansen, all three architects from Urban FootPrint Architects, and the lessons will be taught in both English and Danish.

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Tirsdag 11.10.2022 14:00-16:35 North Urban Art Studio Costanza Angeloni
2 Tirsdag 25.10.2022 14:00-16:35 North Urban Art Studio Costanza Angeloni
3 Tirsdag 01.11.2022 14:00-16:35 North Urban Art Studio Costanza Angeloni
Se alle Se færre
Underviser

Costanza Angeloni