Skip to content
Landskabsdesign

Landskabsdesign

Landskabsdesign

Sådan indretter du din have. Forståelse for rum og planter m.m.

Underviserne er arkitekterne Costanza Angeloni og Bjarke Jansen fra Urban FootPrint Architects, og der undervises på både dansk og engelsk
.How to design your garden. Understanding of space and plants etc.

The teachers are Costanza Angeloni and Bjarke Jansen, both architects from Urban FootPrint Architects, and the lessons will be taught in both English and Danish.