Skip to content

Hjemmesiden åbner snart! Du kan se alle de nye hold den 8/12 - så hold godt øje og glæd dig til at finde dit drømmehold.

Billede af Martin Husted, cand.mag i historie, filosofi og samfundsfag fra Aarhus Universitet.

Globalisering i fortid og nutid

Globalisering i fortid og nutid

Globaliseringen kendetegner vores verden på godt og ondt

Den sammenvoksede verdensøkonomi, hvor vækst i Asien giver arbejdspladser i Europa og omvendt. Den globale turisme, hvor ferierejser på den anden side af kloden er blevet dagligdag for mange. Den globale Covid-19 epidemi, hvis konsekvenser endnu er uoverskuelige og de globale klima- og miljøproblemer er blot nogle af de tendenser, der kan kobles på globaliseringens påvirkning af vores nutid.

Flere iagttagere påpeger dog, at globaliseringen udsættes for et voksende pres, og siger eksempelvis at præsidenten Trumps handelskrig mod Kina eller Brexit bør ses tegn på en svækkelse af globaliseringen. Samtidig er mange af disse ting og begivenheder set før. I 1800-tallet skete en voldsom globalisering, der også blev kendetegnet af blandet andet global økonomisk vækst og masseimmigration.

Den bratte afslutning af 1800-tallets globalisering forbindes ofte med udbruddet af Første Verdenskrig i 1914, og det sætter en tyk streg under at globaliseringen evne til at gøre verden tættere forbundet ikke nødvendigvis gør verden fredeligere. Foredraget belyser, hvordan globaliseringen kan forstås i fortid og nutid. Det diskuteres om globaliseringen i 1800-tallet vitterlig har fællestræk med vores samtid, og om vi i dag står over for en ligeså brat afslutning på globaliseringen som datiden til alles overraskelse gjorde i 1914.