Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 6/12 kan du se hele vores forårsprogram.

Trine Sonne, foredragsholder i FOF Aarhus.

De legende børn

De legende børn

Som forælder eller fagperson har du sikkert flere gange betragtet et barn, der leger. Børn og leg hænger uløseligt sammen. Men hvad forstår vi egentligt ved leg? Til trods for at legen er en stor del af barndommen, er der ikke teoretisk enighed i, hvordan vi definerer leg.

I dette foredrag får du kendskab til, hvilken betydning leg har for barnet, men også hvordan den kommer til udtryk på tværs af aldersgrupper. Særligt vil vi se nærmere på en bestemt slags leg, nemlig laden-som-om-legen. Endeligt vil det også blive belyst, hvorvidt legen i dag - i et samfund hvor fokus i høj grad er på læring - er truet. Her vil du få kendskab til hvilke konsekvenser, det kan have for barnets udforskningsmuligheder, når de voksne (både forældre og fagpersoner) rammesætter legen.

Foredraget henvender sig både til forældre og fagprofessionelle, der er nysgerrige på børns leg.

Om Trine Sonne

Trine Sonne er ansat ved Aarhus Universitet, hvor hun forsker i børns udvikling. Hun har særligt fokus på børns udvikling af hukommelse.

Foredraget er baseret på bogen Fakta og Myter om børns udvikling (2023), der er skrevet af oplægsholderen og medforfatter Toril S. Jensen.