Skip to content

Ufrivillig barnløshed - de menneskelige omkostninger

Ufrivillig barnløshed - de menneskelige omkostninger

Ufrivillig barnløshed er noget, mange kommer til at opleve enten én eller flere gange i løbet af deres liv. Der kan være mange psykologiske og sociale omkostning forbundet med det at være ufrivillig barnløs eller i fertilitetsbehandling.. Der kan være mange psykologiske og sociale omkostning forbundet med det at være ufrivillig barnløs eller i fertilitetsbehandling. 

I foredraget giver familieterapeut og fertilitetssygeplejerske Maria Salomon en kort introduktion til årsager og behandlingsmuligheder i Danmark, samt hvordan man forbereder sig mentalt og praktisk på at skulle gennemgå fertilitetsbehandling.

Derudover vil vi tale om, hvordan man undgår, at følelsen af at være i en venteposition til familielivet kommer til at overskygge andre dele af livet, men at man i  stedet ser på vigtigheden af at finde frem til egne ressourcer og handlemuligheder.

Der vi ligeledes blive sat fokus på:

  • Parforholdet, familien og netværket under fertilitetsbehandling,
  • De kropslige omkostninger og vigtigheden af egenomsorg.

Mulighed for netværksdannelse:

I forlængelse af dette foredrag vil der være mulighed for at blive en del af et netværk, hvor tanken er, at man kan finde støtte, forståelse og inspiration fra andre, som er i en lignende situation. Til foredraget bliver du orienteret om datoer for opstart af de forskellige netværk.

Om Maria Salomon:

Maria Salomon er uddannet sygeplejerske og familieterapeut. Hun har arbejdet som fertilitetssygeplejerske i mere end 25 år. I kraft af sine mange års erfaring har hun opnået et bredt kendskab til årsager og behandling og til de psykologiske og sociale omkostninger, som ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling kan have.