Skip to content
I krig mod Rusland, foredrag ved Mikkel Kirkebæk hos FOF Aarhus

I krig mod Rusland

I krig mod Rusland

Den sikkerhedspolitiske situation i Europa i dag har mange lighedspunkter med situationen i Europa for hundrede år siden.
Det bolsjevikiske Rusland, der var opstået efter den russiske revolution i 1917, mente at en række østeuropæiske stater hørte til den russiske interessesfære. I Baltikum angreb Rusland de tre baltiske lande i 1918, hvilket blev starten på de baltiske uafhængighedskrige.

Præcis som i dag stod Vesten og Danmark over for en række svære valg og dilemmaer: Skulle man hjælpe de østeuropæiske folk i deres kamp mod Rusland? Hvordan ville Rusland reagere, hvis man sendte våben og tropper? Og hvilke konsekvenser kunne det få, hvis Rusland ikke blev mødt af et vestligt militært modspil i krigene i Østeuropa?

Dengang som i dag måtte Danmark navigere mellem forskellige stormagter og forskellige politiske og sikkerhedsmæssige hensyn. Og dengang som i dag meldte mange danskere sig til kampene i Østeuropa som frivillige soldater. Men hvem var de? Hvad motiverede dem? Og hvordan påvirkede oplevelserne under krigen de danske frivilliges liv og tanker i tiden der kom efter?

I dette foredrag om de danske frivillige i de baltiske uafhængighedskrige i 1919 beskrives den sikkerhedspolitiske og militære situation i Europa for hundrede år siden, de danske dilemmaer og valg i forhold til et krigerisk Rusland, men først og fremmest de 200 danske frivillige soldater i Dansk Baltisk Auxiliær Corps, der blev indsat i voldsomme kampe i Estland, Letland og Rusland i 1919.

Mikkel Kirkebæk (f. 1973), historiker, Ph.d. Forfatter til en række bøger og artikler om danske frivillige korps, danske højreradikale bevægelser, ideologisk krigsførelse og krigens sociologi. Kirkebæk har modtaget en række litterære priser og nomineringer for sine udgivelser.

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.