Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af Martin Husted, cand.mag i historie, filosofi og samfundsfag fra Aarhus Universitet.

Rivalisering, handel & kultur: Bystaternes verden

Rivalisering, handel & kultur: Bystaternes verden

Kom med når Martin Husted udfolder bystaternes verden og bliv klogere på historien om deres rivalisering, handel og kultur

Bystater har igennem historien fascineret den rejsende. Men bystaterne har også været centrum for politisk strid, til tider selve den udløsende årsag til krig. I middelalderens Europa var Venedig, Brugge, Lübeck og Firenze nogle af de mest fremgangsrige bystater og blev centrum for handel, kunst og udveksling af idéer.

Bystaterne lå i næsten konstant konflikt med hinanden eller med fyrster, konger og kejser. I moderne historie indtræder byer som Danzig og Vest-Berlin som midtpunktet for stormagtspolitikkens opmærksomhed i perioden før Anden Verdenskrigsudbrud og under Den kolde krig.

I dag er Singapore velsagtens en af de mest velkendte bystater. Den er geografisk placeret som et ankerpunkt i den globaliseret verdensøkonomi, men bliver i stigende grad presset for at vælge side i rivaliseringen mellem USA og Kina.

Foredraget belyser fællestræk blandt bystaters historie og konkretiserer betydningen byer som Brugge, Venedig, Danzig og Singapore har haft som i verdenshistorien.

Se kort over Solsalens placering på Ingerslevs Boulevard ved siden af Svømmestadion på Frederiksbjerg.