Skip to content

Vi åbner for tilmelding til alle efterårets hold d. 9. juni - men vi lægger løbende nye hold på hjemmesiden, så hold øje når der kommer nyt!

Jakob Holm, presseattaché på den danske ambassade i London, forfatter og anmelder i Weekendavisen. Tidligere lektor i skandinavisk litteratur og kultur ved The University of Texas, chefredaktør i Gyldendals Bogklubber og anmelder ved Kristeligt Dagblad.

Hvad er meningen med det hele?

Hvad er meningen med det hele?

- Om at være, elske og dø

Mød forfatteren Jakob Holm, der sætter fokus på, hvordan vi får et fundament at stå på i en omskiftelig verden.

I foredraget giver Jakob Holm en analyse af nutidens udfordringer – fra dårligt psykisk helbred til ensomhed – samt løsninger på, hvordan vi individuelt og i fællesskab kan overkomme dem. En lang række eksistentialistiske filosoffer – fra Kierkegaard over Nietzsche til Sartre, Camus og Beauvoir – tages i hånden, og ved hjælp af dem peges der på mulige stier, man kan bevæge sig ad for at få skabt mening i tilværelsen. Foredraget er på samme tid både nemt tilgængeligt og udfordrende. Der tales i et enkelt sprog om det største af alt: Hvad meningen med det hele i grunden er.

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.