Skip to content
Lars Olsen er journalist, kommentator og foredragsholder. FOF Aarhus.

Klassesamfundet 2.0

Klassesamfundet 2.0

»Klassesamfund« – det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen, toilet på trappen og det sort-hvide tv.

Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen.
Den anmelderroste debatbog Rige børn leger bedst dokumenterer, at Danmark stadig præges af markante klasseforskelle. Murersvenden har andre levevilkår end finansanalytikeren og professoren: mindre indflydelse på arbejdet, færre gode leveår, dårligere uddannelsesmuligheder for børnene. Og klasseskellene vokser – økonomisk, geografisk og politisk.

På nogle områder er skellene dog også anderledes end før. Vi har en voksende underklasse uden for arbejdsmarkedet, præget af destruktive kulturmønstre og negativ social arv. Og vi bor mere adskilt end tidligere. Storbyerne domineres af folk med pæne indkomster og lange uddannelser, mens arbejderklassen presses ud i ”det perifere Danmark”. Derfor hedder foredraget »klassesamfundet 2.0«.

Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt ud fra Rige børn leger bedst, men viser også billeder fra familiealbummet og fortæller om personlige eksempler på moderne klasseskel.

Download et kort over Solsalens placering

Anmeldercitater Rige børn leger bedst

Rige børn leger bedst’ er en formidabelt vigtig bog […] Det er en kliché, men det her er fandeme en bog, du er nødt til at læse, fru statsminister
Jes Stein Petersen, Politiken, fem hjerter.

God og vigtig bog […] Bogens store styrke er, at forfatterne med præcise tal og data dokumenterer deres påstande. Der er således solidt belæg for, at klasseopdelingen i Danmark i stadigt højere grad manifesterer sig geografisk
Anton Geist, Information.

Potentiale til at blive årets vigtigste debatbog […] et velfortjent opgør med den kreative klasses dominans inden for politik, uddannelse og byplanlægning de seneste 30 år.
Michael Jalving, Jyllands-Posten, fire stjerner.

Et vigtigt og veldokumenteret bidrag til den idepolitiske debat om velfærdssamfundets fremtid. Forfatterkollektivet løfter arven fra Bent Hansens navnkundige ”Velstand uden Velfærd”.
Kaare Dybvad, Altinget, 5 A’er.

Berigende debatbog, der også sætter nye og brugbare perspektiver på debatten om land og by… Læs den
Christian Egander Skov, Kristeligt Dagblad, seks stjerner.