Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 8/6 kan du se hele vores efterårsprogram.

Billede af Martin Husted, cand.mag i historie, filosofi og samfundsfag fra Aarhus Universitet.

Atombomben over Hiroshima 1945

Atombomben over Hiroshima 1945

Hvordan kan nogen finde på at smide en atombombe? Det spørgsmål stillede man sig efter afslutningen af Anden Verdenskrig, hvor USA kastede to atombomber over Japan. Men vi stiller os også spørgsmålet i dag. Kan vi lære noget ved at se på historien?

Atombomben over Hiroshima d. 6. august 1945 er en skillelinje i verdenshistorien. På dette øjeblik blev verden forandret med det mest dramatiske og totale udtryk: Paddehatteskyen over Hiroshima. Det amerikanske angreb var resultatet af en kompliceret beslutningsproces, en gigantisk investering og Anden Verdenskrigs ubønhørlige pres. Eftertiden har både fordømt handlingen som en krigsforbrydelse og forklaret angrebet som en nødvendighed. I dag er begivenheden en central del af vores selvforståelse og selve billedet på frygten for storkrigens ultimative konsekvenser. Denne aften kan du høre om selve begivenheden d. 6. august 1945 samt processen som førte op til angrebet.

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.

Om Martin Husted:

Martin Husted er cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag fra Aarhus Universitet. Han har i en årrække afholdt forelæsningsrækker på Folkeuniversitet i Aarhus, Aalborg og Herning, og er således en erfaren foredragsholder. Martin Husted har siden 2018 været lektor på Risskov Gymnasium.