Skip to content
Hjerne forsker Kjeld Fredens, foredrag ved FOF Aarhus.

Bliv klogere på din egen tænkning

Bliv klogere på din egen tænkning

Hvad er tænkning? Hvor stor en andel af vores tænkning er bevidst? Hvor stor en andel er ubevidst? Hvordan er forholdet mellem disse to processer? Og kan man tøjle den ubevidste tænkning? Svarene på sådanne spørgsmål kommer hjerneforsker Kjeld Fredens ind på i dette foredrag.

Hjerneforskningen har gennem de sidste 30 år vist, at størstedelen af vores tænkeevne bygger på ubevidste processer. De gør os sårbare for manipulation. Heldigvis kan vi blive klogere på de ubevidste processer, så det ikke er dem, der styrer os, men vi i stedet lærer at samarbejde med dem.

Vi har nemlig længe ensidigt dyrket en teknisk rationalitet. En tænkning, der har bidraget til en teknologisk udvikling, men på samme tid har skabt problemer, som vi desværre forsøger at løse med den selv samme tænkning, der har skabt dem. Vi synes stadig overbeviste om, at værdifuld tænkning udelukkende er en bevidst proces. For vi oplever, vi har styr på tingene, når regnearket er fyldt ud. Men det er en instrumentel tænkning, som gør os til genstande i stedet for individer. Samtidig tryner den vores kritiske tænkning og blokerer for ideudvikling. Men hvad er alternativet?

I dette foredrag får du ny overraskende viden, om noget du troede, du vidste. Mød hjerneforsker, læge og foredragsholder Kjeld Fredens til et foredrag med indsigt, passion og humor.

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.