Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 8/6 kan du se hele vores efterårsprogram.

Billede af en indelukket dreng. Foredrag om autisme i FOF Aarhus.

Hvad er autisme? En familieguide

Hvad er autisme? En familieguide

Hvad er godt at vide som familie med et barn med autismespektrumforstyrrelse? Hvad kan man selv gøre for at få en god hverdag – hjemme og i skolen?

Der er ikke ingen enkle svar på ovenstående spørgsmål. Men med dette foredrag, vil Dorthe Hølck tage udgangspunkt i sine erfaringer med børn med autismespektrumforstyrrelser, og fokusere på nyttige opmærksomhedspunkter i forhold til håndtering af autismespektrumforstyrrelser. Information, kommunikation, struktur og forudsigelighed er ofte gavnligt i relation med børn med autismespektrumforstyrrelser.

2 % af alle børn har autismespektrumforstyrrelser. Spektret rummer forskellige adfærdsmønstre, som gør, at man sanser, forstår og begår sig anderledes i verden. Det giver udfordringer med at kommunikere og indgå i sociale samspil. Børnene kan også have vanskeligt ved at forstå, at andre mennesker har andre ønsker, følelser og tanker, end dem selv. Og når andre bestemmer noget andet, end det man selv finder rigtigt, så bliver de frustrerede, vrede og kede af det. Det kan gøre dagligdagen og skolegangen rigtig vanskelig. Hvad gør man som forælder, hvis børnenes frustration har vanskeliggjort en almindelig hverdag?

Det er vigtigt med en tidlig indsats for at støtte trivsel og udvikling hos et barn med autismespektrumforstyrrelser, idet det medvirker til at forebygge mistrivsel, angst, adfærdsproblemer eller ensomhed og isolation.

Foredraget henvender sig til forældre, familie og pårørende samt til professionelle, som vil have et bedre indblik i ASF-familiers situation.

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.

Om Dorthe Hølck:

Dorthe Hølck er cand.soc. og har erfaring som skoleleder og leder af en bostøtteenhed. Hun har arbejdet med autismeområdet i mange år, og driver i dag konsulentfirmaet ’Go between’. Hun har et tæt samarbejde med autismeforeningen.