Skip to content

Vi holder lukket til og med 2. påskedag. Vi er tilbage igen tirsdag d. 11. april - hjemmesiden er dog altid åben!

Lise Dahl, ph.d. i ledelse og organisation, foredragsholder ved FOF Aarhus

Snart griner vi af 8-16-jobbet

Snart griner vi af 8-16-jobbet

Verden er i forandring. Tektoniske plader har rykket sig – både ude i verden, men særligt også i organisationerne. Medarbejderne ser ind i et længere arbejdsliv, mens organisationer oplever burnouts, mental nedslidning og meningstab hos både medarbejdere og ledere. Talentjagten er hård, og talenterne har høje krav – ikke til løn, men til mening, frihed og fleksibilitet.

Vi står overfor et paradigmeskifte i forhold til, hvordan vi samarbejder, organiserer og leder i vores hverdag. Der er behov for justerede eller nye (strategiske) rammer, og så skal ledere og medarbejdere klædes på til at håndtere en hverdag, der er foranderlig, fragmenteret, uklar og ikke mindst teknologisk afhængig.

Til dette fyraftensforedrag tager vi pulsen på, hvilke rammer og kompetencer vi skal have blik for for at skabe den succesfulde, fremtidssikrede og hybride organisation.

Om foredragsholderen:

Lise Dahl Arvedsen, ph.d. i ledelse og organisation, er ledelsesrådgiver, coach, forfatter og foredragsholder med fokus på ledelse i hybride og komplekse kontekster, det bæredygtige arbejdsliv og nye organisationsformer.

Arvedsen er medforfatter til den nye og roste bog Snart griner vi af 8-16-jobbet (2022). Hun er desuden dobbelt certificeret business coach og akkrediteret på Senior Practitioner Level hos EMCC.

Sidst men ikke mindst er Lise Dahl Arvedsen ekstern lektor på Copenhagen Business School, hvor hun bl.a. underviser og arbejder med ledelsesudvikling og forandringsledelse på Executive MBA og kurser om den digitale organisation.

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.