Skip to content
Illustration af dystopien - negativt opfattet fremtidsvision. Minihøjskoleforløb hos FOF Aarhus, ved cand.mag. i filosofi og Nordisk Nick Bo Madsen, ph.d. i teologi Mikael Brorson og redaktionschef Alexander Rich Henningsen.

De sidste tider

De sidste tider

Foredragsrække over 3 gange

Undergangen har altid fascineret og skræmt mennesker. Fra de tidligste myter til den nyeste litteratur har vi fortalt hinanden historier om menneskers og kulturers undergang. Dystopien er utopiens mørke tvilling. Men hvad er det ved den, der griber os? Kan vi blive klogere på os selv og verden ved at beskæftige os med undergangsfortællinger eller er det bare underholdning? I denne foredragsrække kommer vi omkring klassiske litterære dystopier, går ind den franske forfatter Michelle Houellebecqs mørke univers samt den politiske dystopi, som netop i disse år er blevet moderne.

Nick Bo Madsen: Dystopien – det evigt nye sort
Nick Bo Madsen er cand.mag. i filosofi og nordisk Litteratur, samt ekstern lektor ved medievidenskab, Aarhus Universitet.

Hvad er forholdet mellem dystopien og utopien? Kan utopien i sig selv være en dystopi? Disse spørgsmål belyser Nick Bo Madsen gennem nedslag i nogle af verdenslitteraturens mest indflydelsesrige dystopier: Mary Shelleys "Frankenstein", Aldous Huxleys "Fagre nye verden", George Orwells "1984" og Margaret Atwoods "Tjenerindens fortælling". Vi skal også beskæftige os med, hvad vi kan bruge dystopien til i dag.

Mikael Brorson: Houellebecqs mørke
Mikael Brorson er cand.theol., ph.d.-stipendiat i teologi ved Aarhus Universitet og redaktør af kulturtidsskriftet Replique.

Mennesket er ikke skabt til at være lykkeligt, hævder fransk litteraturs enfant terrible, Michel Houellebecq. Derfor er hans dystopi ikke et stykke fjern fremtid – dystopien er tværtimod lige nu og her. Og Houellebecq bringer dårligt nyt: Der er ingen vej ud af mørket. Desto mere grund til at gøre sig det behageligt i mørket, og desto større tragedie, at de vestlige samfund gør alt i deres magt for at ødelægge alt det, der gør menneskelivet værd at leve: kultur, kærlighed, familie, mad, sex – og et godt grin. Mørket potenseres i Houellebecqs dystopiske karakteristik af de vestlige samfunds selvmord.

Alexander Rich Henningsen: Politikken er død. Politikken længe leve!
Alexander Rich Henningsen er redaktionschef og medejer på ATLAS Magasin. Her dækker han blandt andet temaer som videnskab, samfund, politik og kunst. Han er uddannet cand.scient.soc. fra Københavns Universitet i 2018.

Foredraget fokuserer især på de politiske dystopier, der udkommer i stigende grad i disse år. Fiktioner, der tager livtag med, hvordan politikken fungerer (eller nok nærmere ikke fungerer) og gennemspiller skrækscenarier, hvor demokratier dør, krige opstår, pandemier ikke håndteres - alt sammen som følge af politiske sammenbrud. Det er over 1500 år siden Romerriget faldt. Men ideen om, at store, på papiret almægtige systemer, kan vælte, er blevet hos os.

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Atlas Magasin.