Skip to content

Glæd dig til forårets kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding til vores aktiviteter, og senest d. 6/12 kan du se alle hold.

Maleri af en ung Grundtvig. Minihøjskole hos FOF Aarhus.

Den ukendte Grundtvig

Den ukendte Grundtvig

Alle kender Grundtvig – men de fleste ved ikke meget om ham. Han var ikke bare forfatter til massevis af salmer og digte. Han var heller ikke bare manden, der satte afgørende præg på danskheden og den danske højskolebevægelse. Grundtvig bredte sig. Han er umulig at sætte på formel og hans liv og arbejde præsenterer os hele tiden for nye og uventede sider.

I dette forløb skal vi møde tre mere ukendte sider af Grundtvig. Vi skal sammen med historikerne Jens Wendel-Hansen, Kasper Haunstrup Rathjen og Lone Kølle Martinsen møde den politiske Grundtvig, der gjorde sig tanker om demokratiet. Vi skal møde den maritime Grundtvig, der kastede sit poetiske blik på bølgen blå – og så skal vi også møde den feministiske Grundtvig.

Den feministiske Grundtvig
Mandag 5. marts 2023

Seniorforsker Lone Kølle Martinsen fortæller den ukendte historie om Den feministiske Grundtvig. Den traditionelle historieskrivning har glemt betydningen af denne side af Grundtvig. Lone Kølle Martinsen vil blandt andet pege på kvindelige præsters kamp for ordination i 1948 som en vigtig, men overset begivenhed, ligesom hun drager hidtil ukendte grundtvigianske kvinder frem fra arkiverne.

Lone Kølle Martinsen er ph.d. historiker og ansat som seniorforsker ved Center for Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet. De sidste par år har hun arbejdet med køn og kvinder i Grundtvigs forfatterskab.

Den politiske Grundtvig
Mandag 27. marts 2023

Grundtvig er i tidens løb blevet brugt af samtlige politiske retninger i Danmark til at begrunde deres projekter, men det er ikke som politiker han huskes. Det er der en grund til, for selvom Grundtvig efterfølgende er blevet brugt politisk, så var politikeren Grundtvig som en elefant i en glasbutik. Ph.d. i historie Jens Lei Wendel-Hansen fra Center for Grundtvigforskning giver et overblik over Grundtvigs politiske karriere og viser, hvordan der også på dette område trods alt var en mening med det, der af flere blev set som den rene galskab.

Jens Lei Wendel-Hansen er ph.d. og historiker. Han er forsker ved Center for Grundtvigforskning på Aarhus Universitet.

Den maritime Grundtvig
Mandag 15. maj 2023

”Og solen står med bonden op”, sådan synger vi med N.F.S. Grundtvig og Højskolesangbogen i hånden… men hvad så med fiskeren og sømanden? Danmark er et landbrugssamfund – det ynder politikerne i hvert fald ofte at fortælle os – og Grundtvig har på mange måder komponeret underlægningsmusikken til den fortælling. Den gamle digterpræst var dog ikke kun interesseret i bonden og landbrugsdanmark. Faktisk var Grundtvig langt mere optaget af det maritime. Hans forfatterskab drukner i mytiske og heroiske sømænd, forførende havfruer og drabelige skibbrud. Foredraget kaster lys over en hidtil overset og våd side af Grundtvig.

Kasper Haunstrup Rathjen er ph.d. og historiker og museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.