Skip to content

Glæd dig til d. 7. december, hvor du kan gå på opdagelse i alle forårets aktiviteter!

Mette Rosendal Stranbygaard, underviser på minihøjskole i FOF Aarhus om Eksistenssamtaler – og det meningsfulde liv

Eksistenssamtaler

Eksistenssamtaler

Kom med til fire aftener med spændende og tankevækkende eksistenssamtaler fra filosofiens, teologiens og antropologiens verden

Over fire aftener dykker vi ned i filosofiens, teologiens og antropologiens verden, når vi tager afsæt i en lang række forskere og tænkere. Sammen med Mette Rosendal Strandbygaard kombineres oplæg og inspiration - og der lægges ikke mindst op til refleksioner og øvelser, som lader inspirationen få klangbund i deltagernes eget liv.

Mødegangenes indhold bliver i høj grad formet af de ønsker, samtaler og øjeblikke, der opstår i fællesskabet. Mette bruger også sig selv og fortællinger om sit eget liv som vej til at dele, åbne op og skabe rum for refleksioner om eget liv. Og så skabes der rum for, at deltagerne kan reflektere over, hvordan de træder i eksisten i eget liv.

1. gang: Eksistenssamtaler – om praktisk etik

På den første mødegang skal vi præsenteres for hinanden, så vi kan skabe et tillidsfuldt og undrende rum, hvor eksistenssamtaler kan folde sig ud. Og hvad er eksistenssamtaler egentlig? Det vil Mette Rosendal Strandbygaard indledningsvist sætte rammen om, og dernæst vil hun vise teoretikeren Howard Gardners forståelse af eksistentiel intelligens. Undervejs vil der blive lagt op til deltagernes refleksion og samtale om, hvornår denne form for samtale og intelligens særligt er i spil deres eget liv.
Herefter bevæger vi os over til dagens tema, praktisk etik, hvor vi skal omkring spørgsmål som: Hvad er etik? Hvad er praktisk etik? Er etik bundet op på individet? Eller på kultur? Eller religion? Her vil deltagerne blive præsenteret for fire etiske teoretiske traditioner: nærhedsetik, deontologi, nytteetik samt dydsetik – som lægger op til overvejelser om etisk refleksion og dømmekraft. Du vil ligeledes blive inviteret ind til refleksioner over, hvilke forståelser af etik og praktisk etik, der dominerer i din egen forståelse, og hvordan denne spiller ind i daglige refleksioner, valg og dømmekraft, når du står i dilemmaer.

2. gang: Eksistenssamtaler – om kærlighed

På anden mødegang tager vi fat i temaet kærlighed, som bliver foldet ud via de gamle grækeres mangeartede forståelse af kærlighedsbegrebet: Agabe, eros, philia mv. Det vil danne grundlag for refleksioner og øvelser ind deltagernes egne liv. Hvad genkender du? Hvad skaber bedst meningsfylde og betydning i dit eget liv? Hvilke erfaringer med mangel på kærlighed fylder, og hvordan tager du livstag med dem?
Derudover vil vi komme omkring det kristne kærligheds- og næstekærlighedsbegreb, og også filosoffen Alain Badios refleksioner og beskrivelser af kærlighed vil blive præsenteret og danne yderligere grobund for samtale og refleksioner.

3 gang: Eksistenssamtaler – med døden som vejleder

Denne gang betragter vi eksistens i lyset af døden. Mette Rosendal Strandbygaard deler forskningens viden om, hvad mennesker på deres dødsleje peger på, der gav dem mest meningsfylde i livet, og hvad de ville ønske, de havde prioriteret endnu mere. Hun deler også nedslag fra bogen Hvad døden har lært mig, hvor vi bl.a. skal omkring det tankevækkende kapitel af ph.d. i eksistens Anders Dræby: "Jeg vågnede først op, da jeg forholdt mig til døden". Deltagerne får løbende mulighed for at dele egne tanker om døden, og hvordan dødsbevidsthed eller mangel på samme spiller ind i deres levede liv.

4. gang: Eksistenssamtaler – om ånd

Den fjerde og sidste gang præsenteres dagens emne "Ånd". Med afsæt i idehistoriker Hans Jørgen Schanz bog Ånd laver vi nedslag i forståelsen af begrebet og dets meningshorisonter i dag - både som et begreb, der er  knyttet til Gud som trancendent, som en historisk ånd og som et rent antropologisk begreb.
Vi går i dybden med fælles refleksioner om deltagernes egne forståelser, praksisser og oplevelser af ånd - hvad enten det er bøn, meditation, ritualer, samtaler, naturoplevelser eller noget helt sjette. Vi kommer omkring spørgsmål om det åndfulde og det åndsforladte, og vi reflekterer over, hvordan - og om - vi selv bruger ånd for at opleve vores eksistens som meningsfuld. Vi ser også nærmere på begreberne om åndelig omsorg og åndelig vitalitet i vores refleksioner.