Skip to content

Vi åbner for tilmelding til alle efterårets hold d. 9. juni - men vi lægger løbende nye hold på hjemmesiden, så hold øje når der kommer nyt!

Mette Rosendal Strandbygaard, uddannet lærer, supervisor og diplomfag i pædagogisk psykologi og konsulentkompetence.

Livsgejst

Livsgejst

Hvad skaber livsglæde og livsvitalitet? Hvordan værner mennesket sig mod meningsløshed og tomhed? Med afsæt i begreber om kærlighed, døden og etik vil Pyskolog Mette Rosendal Strandbygaard undersøge litterære, filosofiske og psykologiske bud på livsgejstens kilder og betydning i hverdagslivet

Foredrag 1: Kærlighed
Størst af alt er Kærligheden. Men hvad er kærlighed? Kærligheden har mange facetter og mange udtryk og erfares som retningsgivende og meningsgivende i livet. I foredraget åbnes der op for nogle af de mange forståelser og erfaringer af kærlighed, som både filosoffer, teologer og kunstnere anvender, når de forsøger at beskrive kærligheden.

Foredrag 2: Døden
Kan døden virke som klangbund til at leve livet rigt? I bliver introduceret til forskningens viden om, hvad mennesker på deres dødsleje fortæller om prioriteter i livet. Hvad ville de have ønsket, de havde prioriteret mest? Samtidigt bliver I præsenteret for gennemgående temaer og erfaringer som viser sig i mødet med døden.

Foredrag 3: Etik
Forskningen viser, at vi bliver glade af at give. At tage vare på og give til andre mennesker frisætter dopamin i vores hjerner, så vi føler lykke og forbundethed. Så på den vis er vi mennesker programmerede til at agere etisk. Men hvad er etik egentligt? Hvad siger de forskelige filosofiske traditioner om, hvad etik er? I dette foredrag bliver du inviteret til at se med ind i nærhedsetikken, pligtetikken, nytteetikken og dydsetikken og deres bud på, hvad det vil sige at udvise etisk dømmekraft.