Skip to content

Glæd dig til d. 7. december, hvor du kan gå på opdagelse i alle forårets aktiviteter!

Højskole i miniformat om tre sider af grænselandet i FOF Aarhus

Tre sider af grænselandet

Tre sider af grænselandet

I FOF Aarhus sætter vi i dette forår fokus på klassisk dannelse gennem forskellige højskoleforløb i miniformat. I dette forløb kan du komme med til tre spændende foredrag om grænselandet, og der bliver masser af stof til eftertanke og perspektiv.
Du kan se alle højskoleforløb i miniformat her.

Slesvig, Sønderjylland, grænselandet. Kært barn har mange navne. Siden 100-året for Genforeningen i 2020 er det dansk-tyske grænselands spændende historie kommet tilbage i vores fælles historiske bevidsthed. Det handler om mennesker, historie, natur og kultur, når vi i tre foredrag stiller skarpt på helt forskellige dele af Grænselandets historie. Vi skal høre om de sønderjyder, der blev tvunget i kamp for Tyskland under Første Verdenskrig og hvis historie næsten blev glemt i Danmark. Vi skal høre om Ejderen, der engang blev opfattet som grænsen mellem dansk og tysk, og den dag i dag rummer et væld af fortællinger. Og så skal vi høre om Sønderjylland som overgangenes land, om det sønderjyske sprog og det stærke lokale tilhørsforhold, man møder endnu i dag.

Foredrag 1: Ejderen

Foredragsholder: Hans-Tyge Haarløv
Hans-Tyge Haarløv er cand.mag. i historie og fransk og højskolelærer ved Rønshoved Højskole - Højskolen ved Flensborg Fjord i Sønderjylland, hvor han også er vokset op. Derfra har han sin interesse for historien og nationale mindretalsforhold. Han er desuden forfatter til den anmelderroste bog Ejderen.

  • Ejderen er en åre i det danske folks historie. Fra Uffe hin Spages kamp på Ejderøen til 1800-tallets slagord, som de fleste kender: ’Danmark til Ejderen’ Dette slagord er længe blevet (mis)forstået som et udslag af dansk storhedsvanvid, hvilket Ole Bornedal med 1864-serien får cementeret. Men historien er langt mere nuanceret, og Ejderpolitikken havde bestemt sin rimelighed og sit rationale. Foredraget lægger op til diskussion eller spørgsmål om grænsedragningsprincipper. Hvad afgør, hvor grænser skal gå – ikke bare mellem Danmark og Tyskland, men også ude i verden?

 

Foredrag 2: Frontliv, faneflugt og fangelejr

Foredragsholder: René Rasmussen
René Rasmussen er historiker, ph.d. og Museumsinspektør ved Sønderborg Slot med speciale i 1. Verdenskrig. Han har bl.a. skrevet bogen Front og bro om Flensborg Avis og danskheden i Sydslesvig, og han har været med til at genudgive I ildlinjen – H.C. Brodersens krigsdagbøger 1914-1919.

  • Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater i Den store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede, og ca. 4.000 blev taget til fange. I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse – og om de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

 

Foredrag 3: Den tabte hjemstavn

Foredragsholder: Christian Egander Skov
Christian Egander Skov er historiker og ph.d. og kulturmedarbejder ved FOF i Aarhus. Christian er bosat på landet i det sydlige Sønderjylland og ser på landsdelen ikke bare med historikerbriller, men også med tilflytterens nysgerrige øjne.

  • Der er mange fortællinger om Sønderjylland. I den nationale selvopfattelse markerer landet grænsen til det tyske. I moderne udgave af samme fortælling er det porten til Europa. Men Sønderjylland er andet og mere end et sammensurium af nationale flertal og mindretal. Der er en slags sønderjysk identitet, der knytter sig til landskabet og ikke mindst til sproget. Men denne hjemstavnsidentitet er presset både af de nationale fortællinger og af en generel modernisering. I dette foredrag vil Christian Egander Skov kaste sit tilflytterblik på det særegent sønderjyske - ikke mindst sproget - og vise, hvordan nostalgien klinger gennem den sønderjyske sprogtone.

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Grænseforeningen i Aarhus.