Skip to content

Glæd dig til forårets kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding til vores aktiviteter, og senest d. 6/12 kan du tilmelde dig alt.

Fugl i sne, natur & fugle-holdet på Kulturhøjskolen FOF Aarhus

Natur og fugle - Kulturhøjskolen

Fugle i landskabet - udfordringer og overlevelsesstrategier

v/biolog og naturvejleder John Simoni

Vinter og tidlig forår er en udfordring for mange organismer, herunder fuglene.
At komme gennem vinteren kræver forskellige overlevelsesstrategier. I lyset af de seneste debatter om natur og mangfoldighed, vores arealanvendelse, hvor meget landbruget skal fylde og hvor naturnært det skal være, kan vores prioriteter på området få stor betydning for forekomsten af fugle. Vi finder dem på de egnede lokaliteter, hvor overlevelseschancerne er størst. Her spiller vores måde at forvalte naturen på en stor rolle og det vil afspejles i de fuglearter, der kan opleves på en given lokalitet. Som i tidligere sæsoner er fugle og klima-forandringer et gennemgående tema. I forårssæsonen besøger vi relevante raste- og træk-lokaliteter, ligesom forårets fuglesang berøres.

Naturen skal opleves derude, og det er primært her undervisningen kommer til at foregå. Turene vil være tilrettelagt, så vi får mulighed for at bevæge os i naturen og lade os bevæge. Naturen lige nu, fugle og miljøperspektiv vil som altid være det centrale i vores ture. Er du ”naturnovice” vil der være masser af inspiration at hente til oplevelser i naturen. For gengangere er der rig mulighed for fordybelse!

Der arrangeres fælleskørsel i en dertil indrettet naturbus, som ligeledes danner rammen om undervisningen. Enkelte undervisningsdage opsøger vi mere ”eksotiske” naturområder i længere afstand fra Aarhus.

Bemærk venligst: På holdet skal der betales et bidrag for fælleskørsel i naturbussen. Beløbet er 900 kr. og gælder for kørsel hele sæsonen.

Onsdage kl. 9.30-14.30. Hold nr.: 6095,
eller torsdage kl. 9.30-14.30. Hold nr.: 6093

Billede af John Simoni, underviser i Musik på Kulturhøjskolen i FOF Aarhus
Om John Simoni
John Simoni er biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Han har studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet. Han er ejer af rejse- og oplevelses-firmaet Natours.dk. John har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

Natur og fugle er en del af Kulturhøjskolen.