Skip to content
Billede af kulturhøjskolens natur og fugle hold ved Egå Engsø

Natur og fugle - Kulturhøjskolen

Naturforvaltning og biodiversitet – hvad betyder det for mig?

v/biolog og naturvejleder John Simoni

Lige nu er der øget fokus på en mere vild natur, som et resultat af den globale biodiversitets krise vi befinder os i. Hvordan sikrer man en mere oprindelig natur, hvor man samtidig tilgodeser borgernes ønsker om øget brug af og adgang til natur. Det stiller store krav til naturforvaltningen og tiltagene er ofte konfliktfyldte. Hvordan vil forvaltningen kunne afspejles i de fuglearter, der kan opleves på en given lokalitet? Efteråret er sanketid og der skal høstes af naturen i form af svampe, urter og bær!

Naturen skal opleves derude, og det er primært her undervisningen kommer til at foregå. Turene vil være tilrettelagt, så vi får mulighed for at bevæge os i naturen og lade os bevæge. Naturen lige nu, fugle og miljøperspektiv vil som altid være det centrale i vores ture. Er du ”naturnovice” er der masser af inspiration at hente til oplevelser i naturen. For gengangere er der rig mulighed for fordybelse!

Der arrangeres fælleskørsel i en dertil indrettet naturbus, som ligeledes danner rammen om undervisningen. Der skal forventes et bidrag på kr. 65,- pr. gang til fælleskørslen. Enkelte undervisningsdage opsøger vi mere ”eksotiske” naturområder i længere afstand fra Århus.

Onsdage kl. 09.30-14.30, hold nr.: 6095
eller torsdage kl. 09.30-14.30, hold nr.: 6093


Billede af John Simoni, underviser i Musik på Kulturhøjskolen i FOF Aarhus
Om John Simoni
John Simoni er biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Han har studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet. Han er ejer af rejse- og oplevelses-firmaet Natours.dk. John har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

Natur og fugle er en del af Kulturhøjskolen.