Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 8/6 kan du se hele vores efterårsprogram.

Fredens Torv, kultur, Kulturhøjskolen i FOF Aarhus

Kunst, arkitektur og visuel kultur - Kulturhøjskolen

Fællesskab i kunst og arkitektur

v/ cand.mag. i kunsthistorie Marianne Dall

Vi indleder efteråret med et bredt program, som foruden billedkunst inddrager arkitektur og visuel kultur. I bedste højskoleånd skal vi debattere og samtale samt lave workshops og mindre opgaver såsom billedquiz og tegneøvelser, der engagerer alle. Nedenfor er de to hovedtemaer om fællesskab kort uddybet.

Kunst: Kunstnergrupper og sammenslutninger
I kunstforedragene fokuserer vi på væsentlige kunstnergrupperinger i Danmark, Sydeuropa og USA fra starten af 1900-tallet til i dag. Vi lærer om sammenhængen mellem kunstnernes stedsspecifikke tilhørsforhold, motivvalg og indflydelse på den danske modernisme.

Vi går tæt på nogle af de ældste danske kunstnergrupper og sammenslutninger: Corner, Koloristerne og Vrå-udstillingen, og vi ser på, hvad der karakteriserer dem og samler kunstnerne år efter år.

Vi skal også tilbage til Paris i starten af 1900-tallet. Her udfoldede en gruppe kunstnere deres abstrakte billeder, som en provokeret kunstanmelder omtalte Les Fauves (de vilde dyr). Det var derimod en begejstret kunstkritiker, som i 1964 førte nytænkende kunstnere sammen i Los Angeles, hvor betegnelsen colour-field (farvefeltsmaleri) opstod.

Fællesskaber har gennem tiden fremmet gensidig inspiration og ført kunsten nye steder hen. Vi ser eksempler og trækker tråde mellem kunstnere på tværs af landegrænser.

Arkitektur og visuel kultur: Byrum til fællesskaber
Når arkitektur og visuel kultur er i fokus, lærer vi gennem foredrag og byvandringer om de forhold, som påvirker byens liv og fællesskab.

På gåturene bliver vi bevidste om vores sanseindtryk og oplevelse af bl.a. Banegårdspladsen, Fredens Torv og omgivelserne ved den nye arkitektskole. Desuden kigger vi ind i offentlige institutioner, som er med til at definere vores by og samle borgerne.

Byvandringerne vil bringe idéer, kreativitet og erfaring i spil og øge vores iagttagelsesevne samt arkitektur- og kunstforståelse. Vel mødt!

Torsdage kl. 9.30-13.30. Hold nr.: 6094
Undervisningen foregår i lokale 2.5 på Fjordsgades Skole.

Marianne Dall | Underviser hos FOF Aarhus

Om Marianne Dall
Marianne Dall er cand.mag. i kunsthistorie. Hun har desuden en praktisk uddannelse i tegning og maleri fra Aarhus Kunstakademis for- og fagskole. Undervisningen er præget af både kunsthistorisk uddannelsesbaggrund og mange års erfaring som selvstændig udøvende billedkunstner.

Kunst, arkitektur og visuel kultur er en del af Kulturhøjskolen.